Đảng ủy Bộ Tư pháp trao Quyết định kết nạp đảng viên mới và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

12/01/2024
Đảng ủy Bộ Tư pháp trao Quyết định kết nạp đảng viên mới và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2024), ngày 10/01/2024, Đảng bộ Bộ Tư pháp trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Ngọc Luyến, Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam.
Tham dự buổi Lễ, về phía Đảng bộ Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Cao Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp; về phía Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam có đồng chí Chu Thị Trang Vân, Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Phương Hữu Oanh, Chi ủy viên; cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện nghị quyết của Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc kết nạp quần chúng vào Đảng, tại buổi Lễ, bà Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Bí thư Chi bộ đã công bố các quyết định kết nạp đảng viên của Đảng ủy Bộ Tư pháp đối với 03 quần chúng ưu tú: Nguyễn Thành Trung, Lê Duy Cường và Lê Minh Hoàng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và Bí thư Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam Chu Thị Trang Vân trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thành Trung.
 
Trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, 03 đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ: tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các nhiệm vụ của người đảng viên. 
Các Đảng viên mới xin hứa sẽ luôn nỗ lực cố gắng, không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân để tích cực đóng góp công sức vào xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh và phát triển.
 
 
Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và Bí thư Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam Chu Thị Trang Vân trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lê Duy Cường.

Tại buổi Lễ, bà Chu Thị Trang Vân, Bí thư Chi bộ chúc mừng các đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, phấn đấu vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, giao nhiệm vụ, phổ biến quyền và nghĩa vụ cho các đảng viên mới, ghi nhận những cố gắng, cống hiến của các đảng viên mới trong quá trình công tác. Lưu ý tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
 
Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và Bí thư Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam Chu Thị Trang Vân trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lê Minh Hoàng.
 
Ngoài ra, phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm…
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp chúc mừng Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam kết nạp 03 đảng viên mới; thể hiện sự quan tâm của Chi bộ đối với công tác phát triển Đảng trong cơ quan Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Qua đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng nhau giúp đỡ 03 đảng viên mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các đảng viên mới cần phải luôn rèn luyện tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Đồng chí Nguyễn Kim Tinh trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đặng Ngọc Luyến, Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp trao Quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương số 1278-QĐ/ĐUK-HH ngày 23/10/2023 về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Đặng Ngọc Luyến, Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam.
 
 
Buổi Lễ kết nạp đảng viên và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, là động lực cho đảng viên mới trong Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục phấn đấu và trưởng thành; đồng thời là sự ghi nhận đối với những đóng góp nhiều năm cống hiến của đảng viên cho sự phát triển chung của cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao.
 
Nguyễn Thái Hà, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp