Ban Chỉ đạo 35, Bộ Tư pháp tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

26/12/2023
Ban Chỉ đạo 35, Bộ Tư pháp tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Sáng 26/12, Ban Chỉ đạo 35, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 đồng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Lê Đức Cảnh, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Vui, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tới dự Hội nghị. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Bộ; Tổ Thư ký; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp; thành viên Ban Tuyên giáo Đảng uỷ; Ban Tổ chức cùng dự.
Tổ chức triển khai Nghị quyết có hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cho biết, trong năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 đã tích cực tham mưu Ban cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với việc thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và từng đơn vị. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, trong đó có công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để hoàn thành các kế hoạch công tác năm 2023 đã đề ra, tập trung nắm bắt tình hình, làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giáo dục chính trị, tư tưởng; động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 

Toàn cảnh Hội nghị.

Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo 35 đã xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác năm 2023; tham mưu Ban cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng về những vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 và 8 khoá XIII và chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối. Trong đó đặc biệt chú trọng phát huy vai trò cùa các cơ quan thông tin, báo chí, các đơn vị trực thuộc Bộ và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng uỷ Bộ trong công tác này. Cấp uỷ đảng tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.
 

Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2023.

Về công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Ban Chỉ đạo 35 của Bộ đã giúp Ban cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với nghiên cứu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Đồng thời tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin không chính xác liên quan đến các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật;…
Ngoài ra, các công tác: kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký; phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên internet, xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật pháp ngôn, làm lộ bí mật của Đảng và Nhà nước, phát tán thông tin xuyên tác, sai trái, thù địch; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đều đạt những kết quả đáng ghi nhận.
Tăng cường vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Trong năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 sẽ tiếp tục quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung, trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp và tại Bộ Tư pháp nói riêng, bảo đảm thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và điều kiện, thực tiễn của Bộ và từng đơn vị, đưa công tác này đi vào chiều sâu, phát triển ổn định, bền vững.
 

Đồng chí Chu Mạnh Hùng, Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng đánh giá, chia sẻ về việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong năm 2023. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như cần nhanh chóng nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trực thuộc trong tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường tin bài phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trên không gian mạng; thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề;…
 

Đồng chí Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế.


Đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.


Đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo 35 ghi nhận các kết quả Ban Chỉ đạo 35 đã đạt được trong năm 2023; đồng thời đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bí thư trong triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các tư tưởng sai trái của thế lực thù địch.
 

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35.

Thứ trưởng nhấn mạnh công tác tư pháp có vai trò quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, vì vậy cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với việc thể chế hoá, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ cũng cần tăng cường các thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo 35 kết luận Hội nghị.

Thứ trưởng cũng đề nghị các Bí thư, thủ trưởng các đơn vị nâng cao nhận thức bảo vệ hệ thống pháp luật, hệ thống tư pháp; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn với triển khai Nghị quyết 35.
Ngoài ra, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Tổ Thư ký, Vụ Tổ chức cán bộ cần tăng cường phối hợp, tiếp thu các ý kiến phát biểu, tham mưu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo để phát hành; sớm hoàn thiện, trình Trưởng ban Chỉ đạo ký ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin