Ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ IX: Tuổi bình quân của BCH khoá IX là 35 tuổi

20/12/2007
Sáng qua (19/12), Đại hội lần thứ IX đã nghe các đồng chí trong Ban Bí thư TƯ Đoàn trình bày báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ Đoàn, báo cáo kiểm điểm công tác của BCH TƯ Đoàn khoá VIII, đề án xây dựng BCH TƯ Đoàn khoá IX.
Một trong những vấn đề sửa đổi lớn mà BCH TƯ Đoàn khoá VIII trình Đại hội xem xét là việc nâng độ tuổi Đoàn viên lên từ 16 đến 30 tuổi để phù hợp với quy định của Luật Thanh niên, đảm bảo chất lượng và sự chặt chẽ trong công tác phát triển Đoàn viên theo đúng quan điểm coi trọng chất lượng. Đồng thời, BCH TƯ Đoàn khóa VIII chỉ đạo Hội đồng Đội Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh độ tuổi Đội viên trong Điều lệ Đội TNTP HCM cho phù hợp (từ 9-15 tuổi).
Báo cáo kiểm điểm công tác của BCH TƯ Đoàn nhiệm kỳ VIII cho thấy,  nhiệm kỳ vừa qua, BCH TƯ Đoàn khoá VIII đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội thông qua việc tổ chức thực hiện các chủ trương, thực hiện các nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước đạt nhiều kết quả, dù còn những hạn chế, khuyết điểm. Đề án xây dựng BCH TƯ Đoàn khóa IX nhấn mạnh “Phấn đấu tuổi bình quân của BCH khóa IX là 35 tuổi, trong đó cần đảm bảo BCH có tỷ lệ hợp lý giữa 3 độ tuổi: dưới 35 (đa số), từ 35-40 tuổi, trên 40 tuổi (số ít) với quan điểm là tập trung vào các đồng chí tái cử và các đồng chí trong lực lượng vũ trang”. Cũng theo đề án, số lượng uỷ viên BCH khoá IX là 145 đồng chí.
Chiều cùng ngày, các đại biểu đã chia thành 25 tổ để thảo luận thông qua các nội dung đã được trình bày trước khi biểu quyết thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, Đề án xây dựng BCH TƯ Đoàn khóa IX và bầu cử BCH TƯ Đoàn khóa IX./.
Hương Giang - Báo PLVN