Đoàn khối các cơ quan Trung ương: Phát động tổ chức cuộc vận động “Vì người nghèo”

14/12/2007
Thực hiện công văn số 1524/TƯĐTN (ngày 31/10/2007) của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hưởng ứng Ngày vì người nghèo nhằm thiết thực hưởng ứng “Tháng cao điểm vì người nghèo” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương đã có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức cuộc vận động “Vì người nghèo” với các nội dung chủ yếu như:
Tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân tham gia có hiệu quả đối với chương trình xoá đói, giảm nghèo; tiếp tục tổ chức các đội thanh niên tình nguyện, các hoạt động tình nguyện tham gia xoá đói, giảm nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và ngay tại địa phương; củng cố phát triển mô hình tự giúp nhau lập nghiệp trong lực lượng thanh niên, giúp các gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và tham gia xây dựng quỹ “Vì người nghèo” ở cấp mình; mỗi chi đoàn có ít nhất một hoạt động “Vì người nghèo”, hoạt động tình nghĩa vì người nghèo. Các kết quả đạt được sẽ được tổng kết và đóng góp vào chương trình “Nối vòng tay lớn” (diễn ra vào 31/12). Đợt vận động “vì người nghèo” là hoạt động lớn của tuổi trẻ cả nước nói chung và Đoàn khối các cơ quan Trung ương nói riêng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ./.
H.Giang - Báo PLVN