Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ IX

18/12/2007
Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ IX
Hôm nay 18/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ IX đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng các các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, TƯ Đoàn, đại diện các cơ quan, ban ngành, tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ , cùng 1.033 đại biểu là cán bộ, đoàn viên đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên trong cả nước đã đến tham dự Đại hội.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: “Đoàn phảI thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”
Trong bài phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã khẳng định, “Thành tích và sự tiến bộ của thế hệ trẻ Việt Nam rất to lớn và đáng tự hào”. Tổng Bí thư đã thay mặt Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt khen ngợi và biểu dương những cống hiến xuất sắc, sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các cấp bộ Đoàn cả nước trong những năm qua. Tổng Bí thư cũng nhắc nhở Đoàn cần chú ý khắc phục những hạn chế, nhược điểm trong thanh niên và hoạt động của Đoàn hiện nay, đặc biệt là việc giáo dục lý tưởng cách mạng, hoài bão cho thanh niên; chưa có nhiều biện pháp, hình thức phong phú để hướng các hoạt động của thanh niên vào phục vụ cho các mục tiêu, ý tưởng của Đoàn; một bộ phận thanh niên tha hoá, bị chi phối bởi lối sống thực dụng trong khi các thế lực thù địch đang tìm cách lôI kéo để tha hoá thanh thiếu niên. Tổng Bí thư cho rằng, đây là vấn đề cần được xã hội quan tâm, trong đó có tổ chức Đoàn có trách nhiệm rất to lớn.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước hết Đoàn phảI thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và lối sống thực dụng; Đoàn phảI gắn chặt hoạt động với các nhiệm vụ chung của đất nước, phảI có nhiều hình thức và biện pháp đưa thanh niên tham gia tích cực vào các phong trào cách mạnh trên mọi lĩnh vực, địa bàn; phảI làm nòng cốt trong phong trào xây dựng một xã hội học tập; xây dựng các tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh, toàn diện, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên.
Tổng Bí thư bày tỏ sự tin tưởng rằng, bằng nghị lực, tài năng, sức mạnh và sự sáng tạo, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ trưởng thành nhanh chóng, công tác đoàn có bước phát triển mới. Đoàn TNCS HCM nhất định sẽ đóng vai trò hạt nhân chính trị, nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ IX, thay mặt Ban Chấp hành TƯ Đảng, Tổng Bí thư đã trao tặng Đoàn TNCS HCM bức trướng mang dòng chữ “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
Đại hội đoàn kết, sỏng tạo, hội nhập và phỏt triển
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; là Đại hội đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, xác định phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vững vàng. , có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, xác định phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vững vàng.
Theo đồng chí Võ Văn Thưởng – Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn VIII, 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn và lực lượng Đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong cả nước đã lập nhiều thành tích, tạo ra nhiều chuyển biến trong thái độ và ý thức chính trị, tâm thế, năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên tự tin và chủ động hơn, vai trò, vị trí của thanh niên trong xã hội tiếp tục được đề cao và nhận được sự quan tâm nhiều hơn của Đảng, Nhà nước và các lực lượng xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự chuyển đổi nhanh của cơ cấu kinh tế và quá trình hội nhập quốc tế, thanh niên đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, non kém về nhận thức chính trị, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, sống thực dụng.
Vì vậy, tại đại hội này xác định thanh niên là lực lượng có thế mạnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hơn lúc nào hết, thanh niên rất cần được định hướng, hỗ trợ để vươn lên lập thân, lập nghiệp nhất là trong thời kỳ phát triển mới của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Do đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012 sẽ là xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên khác do Đoàn làm nòng cốt; đề cao trách nhiệm của Đoàn trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân; Đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, văn hóa, công tác thông tin, truyền thông của Đoàn; phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân và huy động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu nhi; Kết hợp hài hoà việc bảo vệ, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên thông qua tổ chức rộng khắp trong các đối tượng thanh niên phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Sau phiên khai mạc, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại các trung tâm để góp ý các dự thảo Báo cáo của BCH TƯ Đoàn khoá VIII tại Đại hội Đoàn IX theo 14 chủ đề. Tối cùng ngày, lãnh đạo Thủ đô Hà Nội đã có buổi gặp mặt Ban Chấp hành TƯ Đoàn khoá VIII và trưởng các đoàn đại biểu về dự Hội nghị. Các đoàn đại biểu cũng có các chương trình giao lưu để tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong thời gian cùng về dự Đại hội. Hôm nay (19/12), Đại hội thảo luận và biểu quyết về dự thảo sửa đổi Điều lệ Đoàn, báo cáo kiểm điểm công tác của BCH khoá VIII, đề án xây dựng BCH TƯ Đoàn khoá IX, bỏ phiếu bầu BCH TƯ Đoàn khoá IX./.

Hương Giang - PLVN