Hội nghị tập huấn Bộ Luật Dân sự năm 2005 cho đại biểu các tỉnh phía Nam

19/12/2005
Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ của Quốc hội, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 13/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1985/QĐ-BT ngày 03/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thi hành Bộ luật Dân sự, trong 3 ngày 13-15/12/2005 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ Luật Dân sự năm 2005 cho đại biểu các tỉnh phía Nam nhằm giới thiệu những nội dung mới chủ yếu của Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005.