Tổng kết công tác thanh tra năm 2005 và phương hướng kế hoạch năm 2006

12/12/2005
Tổng kết công tác thanh tra năm 2005 và phương hướng kế hoạch năm 2006
Ngày 12/12/2005, tại Hội trường A, Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Tư pháp tổ chức tổng kết công tác thanh tra năm 2005 và phương hướng kế hoạch năm 2006, đồng thời tổ chức trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra cho Bộ trưởng, Thứ trưởng và thanh tra viên Thanh tra Bộ - Nguyễn Hồng Diện.

Tham dự buổi tổng kết có Bộ trưởng Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Lê Thị Thu Ba, Lãnh đạo thanh tra Chính phủ và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Tại buổi tổng kết, đồng chí Mai Quốc Bình - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Lê Thị Thu Ba và đồng chí Nguyễn Hồng Diện - Thanh tra viên Thanh tra Bộ Tư pháp. Đây là sự ghi nhận những đóng góp rất lớn của Lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng như của Thanh tra Bộ trong sự nghiệp thanh tra.

Báo cáo tổng kết đã đưa những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tiếp công dân cũng như công tác xây dựng văn bản pháp luật... Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất tạo tiền đề quan trọng cho việc Thanh tra Bộ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.