Lễ ký thoả thuận hỗ trợ hệ thống trợ giúp pháp lý của Việt Nam

02/12/2005
Lễ ký thoả thuận hỗ trợ hệ thống trợ giúp pháp lý của Việt Nam
Ngày 2-12-2005, Lễ ký Hiệp định song phương để thực hiện dự án ”Hỗ trợ Hệ thống trợ giúp pháp lý của Việt Nam” giữa Thuỵ Điển và Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự có Đại Sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam, bà Anna Lindstedt và Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Uông Chu Lưu.