Lần đầu tiên trao thẻ cho giám định viên tư pháp

06/01/2006
Ngày 5/1, lần đầu tiên Sở Tư pháp TP HCM tổ chức trao thẻ giám định viên tư pháp cho 51 người. Theo đó, số người này sẽ thực hiện công tác giám định trong 8 lĩnh vực