Họp cộng tác viên Đặc san Tuyên truyền pháp luật

27/12/2005
Họp cộng tác viên Đặc san Tuyên truyền pháp luật
Với mục đích cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật những tư liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ngày 23/12/2005, Bộ Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ đã tổ chức gặp mặt các cộng tác viên Đặc san Tuyên truyền pháp luật tại Hội trường A, trụ sở Bộ Tư pháp.