Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam cải cách pháp luật và tư pháp

06/01/2006
Tại Hà Nội vừa diễn ra lễ ký kết văn kiện dự án hỗ trợ cải cách pháp luật và tư pháp (giai đoạn III) do Chính phủ Đan Mạch tài trợ Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và đoàn luật sư (thông qua Bộ Tư pháp). Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao và đoàn luật sư (thông qua Bộ Tư pháp).