Tiếp ông Takafumi Kokubu, chuyên gia pháp lý dài hạn của Dự án hợp tác về pháp luật của JICA

14/12/2006
Tiếp ông Takafumi Kokubu, chuyên gia pháp lý dài hạn của Dự án hợp tác về pháp luật của JICA
TS. Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Học viện Tư pháp cùng các Trưởng một số phòng, khoa trong Học viện đã đón tiếp và có buổi làm việc với ông Takafumi Kokubu, chuyên gia pháp lý dài hạn của Dự án hợp tác về pháp luật của JICA cùng ông Inaba Kozuo, Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp Nhật Bản và ông Taruno Akio, cán bộ Viện nghiên cứu và đào tạo Bộ Tư pháp Nhật Bản.