Hội thảo về Tương trợ Tư pháp (từ 4-5/12/2006)

07/12/2006
Hội thảo về Tương trợ Tư pháp (từ 4-5/12/2006)
Nhằm mục đích phục vụ việc soạn thảo các Hiệp định ASEAN về tống đạt giấy tờ và miễn hợp pháp hoá giấy tờ theo sáng kiến của Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN lần thứ 6 (2005), trong 2 ngày (4-5/12/2006) Nhóm Công tác ASEAN đã phối hợp với Nhà pháp Luật Việt - Pháp tổ chức Hội thảo về Tương trợ Tư pháp do Thứ trưởng Hoàng Thế Liên chủ trì.