Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, giảng viên Học viện Tư pháp

08/12/2006
Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, giảng viên Học viện Tư pháp
Lớp học đã khai giảng ngày 05/12/2006. Ngay sau lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự, Trưởng đoàn đàm phán WTO có bài giới thiệu tổng quan về WTO, về nội dung cơ bản của các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, trong đó nêu quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về việc hội nhập kinh tế quốc tế.