Ngày làm việc thứ hai Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2006 (06 - 07/01/2006)

06/01/2006
Ngày 7/1/2006, Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2006 bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục nghe báo cáo chuyên đề về công tác thi hành án dân sự, công tác cấp phát và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thảo luận về các vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành - Nguyễn Duy Lãm trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2005 và phương hướng công tác thi đua khen thưởng năm 2006

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2006 và thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 2006-2010 do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X đề ra, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Ba - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2006 trong toàn ngành Tư pháp.
Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao Huân chương Lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và Cờ thi đua của Ngành Tư pháp cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2005.