Ngành Tư pháp triển khai công tác năm 2006

06/01/2006
Ngành Tư pháp triển khai công tác năm 2006
Ngày 6-1, tại Hà Nội, Ngành Tư pháp họp Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2005, triển khai công tác tư pháp năm 2006. Ông Trương Vĩnh Trọng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Nội  chính  T.Ư  và  đại  diện  nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư đến dự.
Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành: Đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đại diện Ủy ban Pháp luật Quốc hội và đại diện của một số Bộ, ban ngành Trung ương...
Về phía Lãnh đạo Bộ Tư pháp, có: Đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; các Thứ trưởng Bộ Tư pháp, các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Tư pháp qua các thời kỳ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, tổ chức pháp chế Bộ, ngành.
Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe và thảo luận một số vấn đề góp ý vào báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2005 và phương hướng công tác năm 2006. Báo cáo nêu rõ toàn ngành trong khi tổng kết công tác năm 2005 cần đánh giá sát, đúng những việc đã làm được, khẳng định những cố gắng và tiến bộ mới để phát huy, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, phân tích những nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện Kế hoạch công tác năm 2006 đạt kết quả cao hơn, đồng thời xây dựng chương trình hành động triển khai các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về pháp luật và tư pháp, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thức X.
Sau khi nghe các báo cáo chuyên đề về lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, các đại biểu cũng đã thảo luận về các vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực này.