Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 32 trên địa bàn Hà Nội

08/12/2005
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 32 trên địa bàn Hà Nội
Ngày 24/11/2005, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Chính phủ do đồng chí Lê Thị Thu Ba - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PBGDPL của thành phố Hà Nội.
Đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL thành phố báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 32/TW của Ban Bí thư Trung ương và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào công tác triển khai thực hiện cũng như kết quả sau hai năm thực hiện Chỉ thị 32 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các Sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn, các đoàn thể trên địa bàn Hà Nội đã tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền PBGDPL. Mỗi đơn vị, địa phương trên tinh thần Chỉ thị của Thành uỷ, các Quyết định của UBND Thành phố về chỉ đạo công tác tuyên truyền PBGDPL đều có kế hoạch triển khai thực hiện. Từ cấp thành phố đến cơ sở Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL được kiện toàn, toàn thành phố có 2.679 thành viên, trong đó cấp thành phố có 15 thành viên, cấp quận, huyện có 264 thành viên, cấp phường, xã, thị trấn có 2.400 thành viên, các hoạt động đã thể hiện rõ nét sự phối hợp nhịp nhàng trong tuyên truyền PBGDPL. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, mở rộng. Trên địa bàn Hà Nội hiện có 137 báo cáo viên pháp luật, những cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn các ban, ngành, đoàn thể, hoà giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý đều là lực lượng tuyên truyền viên pháp luật (tính riêng cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn có 3.337 người). UBND Thành phố cấp kinh phí cho công tác cho công tác tuyên truyền PBGDPL trên 1 tỷ đồng (trong hai năm 2004 và 2005), phục vụ kịp thời cho các hoạt động tuyên truyền. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, trật tự an ninh được giữ vững, giảm việc khiếu kiện vượt cấp, giảm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.
Đoàn kiểm tra cũng đã đến quận Cầu giấy nắm tình hình ở cơ sở. Thứ trưởng Lê Thị Thu Ba và các đồng chí trong Đoàn ghi nhận những thành tích Hà Nội đạt được, đánh giá Hà Nội là một trong số địa phương làm tốt, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyên truyền PBGDPL. Đồng chí chỉ đạo Hà Nội cần phát huy vai trò của Hội đồng PBGDPL về việc cung cấp thông tin trên mạng Internet, nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu của các phòng Tư pháp, tăng cường công tác kiểm tra, nắm tính hình nhằm phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền PBGDPL. Những vấn đề vướng mắc cần có thông tin lên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ để tháo gỡ kịp thời.
 
Hương Vĩnh – Bản tin Pháp luật Thủ đô