Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 19/8 đến 25/8/2013

16/08/2013
 

         1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Luật sư; Nghị định quy định chi tiết và biện pháp bảo đảm thi hành Luật Hòa giải cơ sở; Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ 1; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, duy trì và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế mua tạm trữ lúa gạo; Đề án giải quyết quốc tịch; Báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án năm 2013

2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo: Hội nghị lấy ý kiến của Uỷ ban các vấn đề xã hội đối với đại biểu Quốc hội các tỉnh phía Bắc về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và gia đình; Hội nghị nghiệm thu Dự án điều tra cơ bản: Nhu cầu tiếp cận thông tin và các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức; Hội nghị sơ kết Đề án thành lập các trường trung cấp Luật; Hội nghị nghiệm thu Dự án điều tra cơ bản: về thực trạng thi hành pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Hội thảo lấy ý kiến về Đề án Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

3. Làm việc với đại diện UN Women, UNODC và UNFPA.