Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 27/5 đến 02/6/2013

29/05/2013
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu; Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Nghị định xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Nghị định sửa đổi Nghị đinh số 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định quy định chi tiết biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; Đề án thí điểm cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành Thông tư, Thông tư liên tịch trong những lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức.

2. Các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm: Hội nghị sơ kết 3 năm Luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Hội nghị tổng kết phần 7 Bộ luật Dân sự; Hội thảo lấy ý kiến các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đối với quy định về luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam làm việc cho tổ chức luật sư nước ngoài của dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư; Tọa đàm góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.