Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 22/4 đến 28/4/2013

18/04/2013
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật Hộ tịch; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp; Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính và biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Thông tư hướng dẫn lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư hướng dẫn quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.

2. Hội đàm và Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Srilanka.

3. Tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Liên bang  Đức tại Việt Nam.