Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 19/3 đến ngày 23/3/2012

26/03/2012
 

Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 19/3 đến ngày 23/3/2012

            I. Tổ chức buổi gặp mặt với các Đại sứ và đại diện các nhà tài trợ trong lĩnh vực hợp tác về tư pháp và pháp luật:

Ngày 16/3, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã chủ trì Buổi gặp mặt với gần 30 Đại sứ các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và phái đoàn ngoại giao; đại diện của các Bộ, ngành có liên quan. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ, Thứ trưởng Lê Thành Long và đại diện Lãnh đạo của một số đơn vị thuộc Bộ đã tham dự Buổi gặp mặt.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp tổ chức gặp mặt để ghi nhận, cảm ơn sự hợp tác, những đóng góp, hỗ trợ trong quan hệ hợp tác của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức nước ngoài với Bộ Tư pháp nói riêng và các cơ quan pháp luật và tư pháp Việt Nam nói chung trong suốt hai thập niên qua cũng như trong thời gian tới.

            II. Tình hình xây dựng văn bản, đề án

2.1. Luật Luật sư: Ngày 21/3, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính đã nghe Vụ Bổ trợ tư pháp báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ, ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về dự án Luật. Bộ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến: việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư; chính sách phát triển luật sư; luật sư là viên chức; thủ tục rút khỏi danh sách Đoàn Luật sư; Báo cáo tài chính của Liên đoàn Luật sư; thành viên của Liên đoàn Luật sư; thời hạn luật sư được chuyển từ Đoàn này sang Đoàn khác; các vấn đề xin ý kiến Quốc hội…và việc chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra.

2.2. Luật Xử lý vi phạm hành chính: Ngày 22/3, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên làm việc với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính về dự án Luật. Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến: cơ quan có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước, việc xử phạt gấp 2 lần ở các thành phố lớn; vấn đề tịch thu tang vật, phương tiện vi phạt; thanh tra chuyên ngành và những nội dung có sự khác nhau giữa Nghị định đã ban hành của Chính phủ với thảo Luật.

2.3. Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Ngày 21/3, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng họp phiên thứ nhất của Tổ biên tập Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến: yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng Bộ luật Dân sự (sửa đổi); công tác chuẩn bị cho phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo Bộ luật.

2.4. Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Ngày 22/3, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên làm việc với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tại buổi làm việc Thứ trưởng đã cho ý kiến chỉ đạo một số định hướng về sự cần thiết sửa đổi Bộ luật Hình sự, các quan điểm chỉ đạo, yêu cầu đặt ra đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi), những định hướng lớn của Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và những công việc cần thực hiện. Đồng thời Thứ trưởng cũng chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị nội dung và tổ chức cuộc họp ra mắt Ban soạn thảo; chuẩn bị kế hoạch thực hiện một số công việc cụ thể: rà soát lại nội dung trong phần chung và phần riêng, tiến hành tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự, Tổng hợp những vấn đề mới, tổ chức hội thảo về một số vấn đề liên quan và xây dựng đề cương chi tiết của Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

2.5. Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh Chương trình năm 2012: Ngày 21/3, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Thứ trưởng Lê Thành Long đã nghe Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị liên quan báo cáo về việc chỉnh lý dự kiến Chương trình theo ý kiến của các thành viên Chính phủ. Bộ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị Chương trình, xác định phạm vi đối tượng của Chương trình; công tác nghiên cứu, soạn thảo Luật giai đoạn 2012 - 2015; các nội dung của Tờ trình; việc tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về những vấn đề vướng mắc và việc nghiên cứu xây dựng dự án Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

2.6. Đề án tổ chức quản lý, vận hành Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm: Ngày 22/3, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Cục ĐKQGGDBĐ về triển khai xây dựng Đề án. Thứ trưởng chỉ đạo Cục tiếp tục hoàn thiện Đề án và các văn kiện có liên quan và việc chuẩn bị cuộc họp Ban soạn thảo lần thứ nhất.

2.7. Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm: Ngày 22/3, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Cục ĐKQGGDBĐ về triển khai xây dựng Đề án. Thứ trưởng kết luận nội dung liên quan đến việc phải thành lập ngay Tổ công tác xây dựng Đề án, việc tham khảo các Đề án thí điểm đang được triển khai thực hiện để áp dụng xây dựng Đề án.

2.8. Đề án quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 20/3, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về Đề án quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và việc chuẩn bị thành lập Hội công chứng thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến việc: rà soát lại dự thảo Quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố, việc điều chỉnh dự thảo Quy hoạch và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội thành lập Hội.

2.9. Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề Công chứng đến năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ngày 22/3, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính chủ trì phiên họp thứ 12 Hội đồng thẩm định đề xuất Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề Công chứng đến năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng đã tiến hành xem xét và thông qua đề xuất quy hoạch của 06 tỉnh là: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bình Phước, Sóc Trăng. Đến nay, Hội đồng đã thông qua đề xuất quy hoạch của 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.10. Ngày 20/3, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên chủ trì buổi làm việc giữa Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Cục Kiểm tra VBQPPL về việc xử lý kết quả tự kiểm tra Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch .    


Bùi Đức Hiển