Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2012

06/03/2012
  

            Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2012

        I. Tình hình xây dựng văn bản, đề án

            1.1. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và Báo cáo phục vụ Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng luật của Chính phủ

Ngày 22/02, Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm việc với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, một số đơn vị liên quan thuộc Bộ và đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Dự kiến Chương trình và dự thảo Báo cáo. Tại buổi làm việc Bộ trưởng đã chỉ đạo các nội dung liên quan đến số lượng văm bản của Chương trình năm 2013, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Chương trình…

Về Báo cáo phục vụ Hội nghị chuyên đề của Chính phủ, Bộ trưởng chỉ đạo các nội dung liên quan đến giải pháp thực hiện trong đó nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, các tổ chức pháp chế trong việc đảm bảo đúng tiến độ, chú trọng kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật.

            1.2. Dự án Luật Chứng thực

             Ngày 22/02, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn nghe Vụ Hành chính tư pháp báo cáo về kế hoạch xây dựng dự án Luật. Thứ trưởng chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể về xây dựng dự án Luật, trong đó nêu những định hướng lớn trong năm 2013, 2014, và chi tiết nội dung công việc cần thực hiện trong năm 2012. Chậm nhất là trong tháng 5/2012 phải thành lập Ban soạn thảo dự án Luật.

            1.3. Dự án Luật Hộ tịch

Ngày 23/02, Bộ trưởng chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo dự án Luật, tại cuộc họp, Bộ trưởng đã chỉ đạo các nội dung liên quan đến chế định Hộ tịch viên (HTV) cấp xã; sổ hộ tịch; thẩm quyền bổ nhiệm HTV; mã số cá nhân; hiệu lực của Luật; phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; công tác tổng kết, đánh giá tác động, khảo sát nước ngoài. Dự kiến Ban soạn thảo họp lần thứ 3 vào tháng 3/2012 và trình Chính phủ dự án Luật vào tháng 6/2012 theo đúng tiến độ.

1.4. Luật luật sư

Ngày 24/02, Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm việc với Ban soạn thảo dự án Luật. Bộ trưởng chỉ đạo: Tổ biên tập tiếp tục rà soát, chỉnh lý lại một số quy định cấm trong dự thảo Luật cho phù hợp; rà soát lại tiêu chuẩn miễn đạo tào nghề luật sư; các chế tài, điều kiện trong việc cấp Chứng chỉ hành nghề Luật sư; địa điểm hành nghề của Luật sư; làm rõ nội dung liên quan đến mối quan hệ giữa Điều lệ của Đoàn Luật sư và Điều lệ của Liên Đoàn Luật sư, bổ sung ý kiến của Liên Đoàn Luật sư về vấn đề này trong Tờ trình (nếu có); bổ sung ý kiến của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương để làm rõ về sự cần thiết nêu trong Tờ trình. Dự thảo Luật sẽ trình Chính phủ trong thời gian từ ngày 27/02 đến ngày 04/3/2012.

            1.5. Đề án tổng thể "Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo"

Ngày 20/02, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chủ trì cuộc họp liên ngành về dự thảo Đề án. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên kết luận các nội dung liên quan đến số lượng cán bộ tại các cơ sở đào tạo và các văn bản pháp luật có liên quan; các giải pháp; kinh phí thực hiện;việc đào tạo sinh viên nước ngoài; tổ chức tư vấn pháp luật có thu phí; các cơ chế cần thiết lập trong Đề án.

            1.6. Đề án giải quyết việc thi hành án dân sự tồn đọng

Ngày 21/02, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính nghe Tổng cục THADS báo cáo về việc tiếp thu ý kiến góp ý của các địa phương, Bộ, ngành đối với dự thảo Đề án. Thứ trưởng kết luận các nội dung về việc tiếp tục đôn đốc các đơn vị, Bộ, ngành gửi văn bản góp ý; việc chỉnh sửa, hoàn thiện Tờ trình; đánh giá công tác miễn, giảm theo Nghị quyết số 24 của Quốc hội và theo quy định của Luật THADS; giải pháp giảm việc thi hành án tồn đọng trong giai đoạn tiếp theo.

1.7. Đề án đổi mới hoạt động Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp

Ngày 21/02, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp về Đề án. Thứ trưởng kết luận các nội dung về vai trò và ý nghĩa của Câu lạc Bộ; về nội dung Đề án cần làm rõ hơn, sâu sắc hơn và có đối chiếu, so sánh với kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết đại hội Câu lạc bộ nhiệm kỳ II; bổ sung “Quan điểm chỉ đạo xây dựng Đề án”; việc quản lý Câu lạc bộ; dự kiến Đại hội Câu lạc bộ nhiệm kỳ III sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 25-30/3.

            II. Tổ chức và tham dự các Hội nghị, Hội Thảo, Chương trình: Ngày 23/02/2012, Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền chủ trì Hội thảo góp ý dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại Vĩnh Phúc.

            III. Công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật: Ngày 22/02 Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Dự án Jica về Đoàn công tác nghiên cứu về pháp luật dân sự của Bộ Tư pháp tại Nhật Bản.

            IV. Một số hoạt động nổi bật khác

            - Ngày 20/02, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên Họp Ban chỉ đạo Chương trình đối tác tư pháp.

            - Ngày 20/02, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính dự Hội thảo về Dự án Luật Giám định tư pháp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

            - Ngày 21/02, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền họp Ban Thư ký và Hội đồng bình chọn danh hiệu Hãng luật và Luật sư tiêu biểu./.