Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 26/7 đến ngày 08/8/2011

11/08/2011
 

I. Tổ chức Hội nghị Đảng Bộ Tư pháp về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: Tổ chức ngày 26/7 do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng chủ trì. Hội nghị đã nghe và thảo luận xây dựng Báo cáo sơ kết công tác của Đảng bộ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011; Công bố Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng và thảo luận, xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động; phát động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Tình hình xây dựng đề án, văn bản

1. Nghị định theo dõi thi hành pháp luật: ngày 28/7, Bộ trưởng có buổi làm việc với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị liên quan về một số vấn đề của dự thảo Nghị định. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng kết luận: Việc xây dựng dự thảo Nghị định là một trong những công việc khó, cần xác định rõ mục đích, nội dung, phương thức thực hiện và việc xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật. Đồng thời tham khảo sâu hơn kinh nghiệm của nước ngoài về các vấn đề liên quan.  

2. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163 về đăng ký giao dịch bảo đảm: ngày 28/7, Bộ trưởng có buổi làm việc với Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm về một sô nội dung của Dự thảo Nghị định: Về phạm vi điều chỉnh; về nội dung và về tiến độ xây dựng; hoàn tất các thủ tục khác để bảo đảm thời hạn trình Chính phủ trong tháng 8/2011.

3. Thông tư thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BTP về thủ tục hành chính trong thi hành án: ngày 05/8, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Tổng cục THADS về dự thảo Thông tư. Thứ trưởng kết luận chỉ đạo: Tổng cục tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của dự thảo Thông tư cho chính xác, phù hợp; cân nhắc để tiến hành khảo sát, đi thực tế tại địa phương hoặc tham khảo Phòng Lưu trữ của Văn phòng Bộ để nắm bắt thực tế công tác lưu trữ, quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ sách để có quy định cho phù hợp.

4. Từ ngày 26/7 đến 06/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại; Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1295/QĐ-BTP ngày 01/8/2011 ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức Bộ Tư .

III. Các Tọa đàm, Hội thảo

1.  Tọa đàm “Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng của ngành Tư pháp” tổ chức ngày 30/7 do Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chủ trì. Bộ trưởng
Hà Hùng Cường tham dự và chỉ đạo. Tham dự có đại diện của Ban TĐ-KT Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thủ trưởng và cán bộ phụ trách công tác TĐ-KT các đơn vị thuộc Bộ, Trưởng các khu vực thi đua của Ngành.
Tọa đàm nhằm thảo luận các nội dung về  Báo cáo của Ban Cán sựu Đảng Bộ Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2007 - 2011) của ngành Tư pháp và đề xuất các kiến nghị nhằm đổi mới công tác TĐ-KT theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về Xây dựng Đề án đổi mới công tác TĐ-KT; thảo luận Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐ-KT ngành Tư pháp.

Tại cuộc tọa đàm, Bộ đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm Chủ tịch Hội đồng.

2. Tọa đàm “Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” tổ chức ngày 03/8 do Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chủ trì. Tham dự có đại diện các Bộ, ngành: Nội vụ, Ngoại giao, Quốc phòng, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Uỷ ban Dân tộc học; Sở Tư pháp các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc; Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc Bộ.

3. Hội thảo “Mô hình tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại” tổ chức ngày 05/8. Tham dự Hội thảo có Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp Đỗ Hoàng Yến, một số chuyên gia pháp luật Hoa Kỳ và Việt Nam cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Hội thảo nhằm cung cấp thông tin, trao đổi và thảo luận về mô hình tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại ở một số nước trên thế giới, từ đó, nghiên cứu, thảo luận đưa ra bài học kinh nghiệm để áp dụng vào điều kiện thực tế ở Việt Nam.

IV. Một số hoạt động nổi bật khác của Bộ

1. Nhân kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, ngày 01/8, Lãnh đạo Bộ đã có buổi làm việc và gặp mặt thân mật với các vị đại biểu Quốc hội khóa XIII đã và đang công tác trong Ngành Tư pháp; ngày 3/8, Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã gặp mặt thân mật với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc nhân kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

2. Ngày 01/8, Bộ đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm 11 lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ; tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Công Hồng - Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

3. Từ ngày 27/7 đến ngày 30/7/2011, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm Trưởng Đoàn đàm phán của Việt Nam (gồm đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân Tối cao) đã sang Phnôm-Pênh để đàm phán Vòng một Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia.