Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 01/3 đến ngày 11/3/2011

11/03/2011
 

I. Tình hình xây dựng đề án, văn bản

1. Luật Xử lý vi phạm hành chính: ngày 09/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính về một số nội dung của Dự thảo Luật trước khi gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành: các lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính; hình thức phạt đối với trẻ em từ 12-14 tuổi; việc phong tỏa tài sản của người vi phạm; bán đấu giá tài sản tịch thu.

2. Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL: ngày 09/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị liên quan thuộc Bộ và đại diện Văn phòng Chính phủ về dự thảo Pháp lệnh. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung như: các bộ chủ đề pháp điển; giá trị pháp lý của bộ pháp điển; về vấn đề thẩm định, về rà soát, tập hợp, hệ thống các quy phạm pháp luật; về các văn bản quy phạm còn sót chưa được pháp điển.

3. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch: ngày 07/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung như: cải chính các dữ liệu về ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh; đăng ký kết hôn ở nơi tạm trú; việc lấy giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

4. Đề án kiện toàn tổ chức, hệ thống Ngành Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước: Ngày 07/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế về một số nội dung của dự thảo Đề án: xác định số biên chế để thực hiện nhiệm vụ này tại các tổ chức pháp chế; về thành lập đơn vị quản lý thuộc Bộ Tư pháp và tên gọi của các Phòng chức năng; chỉnh lý, hoàn thiện Tờ trình Đề án.

5. Phần mềm cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và biểu mẫu lý lịch tư pháp: ngày 07/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với các đơn vị về việc chuẩn bị xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

6. Làm việc với Cục Con nuôi về Thông tư về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng biểu cảm, sổ đăng ký nuôi con nuôi. Ngày 09/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Cục Con nuôi về dự thảo Thông tư để hoàn chỉnh lần cuối trước khi gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp.

II. Lễ ra mắt Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Ngày 02/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia nhằm chính thức công bố việc ra đời và đi vào hoạt động của Trung tâm. Tham dự buổi Lã có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Quốc hội và nhiều Bộ, ngành, địa phương. Tại buổi lễ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp công bố Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm.

III. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp

1. Ngày 04/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp Đoàn Đại biểu Hội đồng lập pháp Hạ viện Indonesia, Đoàn Đại biểu Ủy ban Lập pháp Hạ viện Indonesia do Phó Chủ tịch Dimyati Natakusumah dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Hai bên đã trao đổi với nhau một số vấn đề, tập trung vào việc thu thập thông tin và kết quả liên quan đến quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý và các văn bản có liên quan, đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm về hoạt động trợ giúp pháp lý trên thực tế.

2. Ngày 07/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp Chánh án Tòa án Liên khu vực Monchengladbach bang Bắc Sông Ranh CHLB Đức. Tại buổi tiếp, Hai bên  cùng bày tỏ mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.