Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 19/02 đến ngày 27/02/2011

28/02/2011
 

I. Tình hình xây dựng đề án, văn bản

1. Luật Thủ đô: Ngày 24/02, Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Văn phòng Chính phủ và UBND TP. Hà Nội về việc tiếp tục chỉnh lý dự án Luật. Các ý kiến tại cuộc họp tập trung về việc quy hoạch Thủ đô liên quan đến việc trong nội thành không được mở rộng diện tích sử dụng đất, quy mô giường bệnh của các bệnh viện hiện có, không được xây dựng khu công nghiệp, xây dựng mới cơ sở sản xuất công nghiệp, việc lập quy hoạch chi tiết tuyến đường giao thông mới, việc đăng ký thường trú tại nội thành, việc áp dụng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính ở nội thành so với quy định chung của cả nước…

2. Luật Giám định tư pháp: Ngày 23/02, Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo Luật, Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận vào một số nội dung như:  Về phạm vi điều chỉnh của Luật, về tổ chức bộ máy, cán bộ, chính sách tiền lương, đãi ngộ để tạo cơ sở cho hoạt động GĐTP đảm bảo được tính khoa học, khách quan và độc lập; quy định cho  người tham gia tố tụng trong vụ án dân sự có quyền trưng cầu giám định; xác định vị trí pháp lý của giám định viên tư pháp; về vai trò quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp đối với GĐTP.

3. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02 quy định chi tiết Luật Công chứng: Ngày 21/02, Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Vụ Bổ trợ tư pháp về một số nội dung của dự thảo như: Chứng nhận hợp đồng ủy quyền; chuyển đổi, sáp nhập Văn phòng Công chứng; về chia sẻ thông tin giữa các Văn phòng Công chứng; địa điểm công chứng; việc thành lập Hiệp hội Công chứng viên; dự kiến tháng 6/2011 trình Chính phủ.

II. Tổ chức các Hội nghị tập huấn:

1. Hội nghị trực tuyến về phổ biến, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp do Vụ Hành chính tư pháp tổ chức vào ngày 25/2 tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan Trung ương gồm Tòa án, Kiểm sát, Công an, Quốc phòng; lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục THADS của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Trưởng, phó Phòng Quản lý lý lịch tư pháp, Hành chính tư pháp thuộc các Sở Tư pháp. 

2. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bồi thường nhà nước khu vực miền núi phía Bắc do Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế phối hợp với Dự án JICA - Nhật Bản tổ chức vào ngày 23/02 tại tỉnh Yên Bái. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng dự và chỉ đạo Hội nghị. Sau 01 năm triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Đề án thành lập đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Tư pháp và kiện toàn tổ chức của Sở Tư pháp để giúp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Về cơ bản, dự kiến ở mỗi sở Tư pháp bổ sung 02 biên chế chuyên trách để tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thi hành Luật và quản lý nhà nước về công tác bồi thường.