Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 25/9 đến ngày 03/10/2010

04/10/2010

I. Xây dựng đề án, văn bản

1. Ngày 27/9, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã làm việc với Tổ soạn thảo Đề án nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường ĐH Luật Hà Nội, ĐH Luật TP HCM và Học viên Tư pháp. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung như: tiến độ xây dựng Đề án; ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành; về kinh phí và giải pháp.

2. Ngày 28/9, Lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Vụ Bổ trợ tư pháp về Dự thảo Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thay thế Thông tư số 96. Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo: Vụ Bổ trợ tư pháp làm việc với đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính về vấn đề phí bán đấu giá tài sản Nhà nước để có cơ sở xây dựng dự thảo Thông tư.

3. Ngày 01/10, Lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Vụ Thi đua - khen thưởng về về một số nội dung của dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 07/2006 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp: đối tượng thi đua; phân cấp công tác thi đua, khen thưởng cho Ngành Thi hành án dân sự; chia Cụm thi đua; phạm vi điều chỉnh; hình thức, danh hiệu thi đua; Quỹ Thi đua, khen thưởng; thời hạn đăng ký giao ước thi đua.

4. Ngày 30/9, Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp lấy ý kiến góp ý của các Sở Tư pháp địa phương về dự thảo Hệ tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung vào một số nội dung như: đảm bảo chất lượng công chứng; các tiêu chí quy hoạch; về định hướng trong Hệ tiêu chí quy  hoạch;  việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng ở vùng sâu, vùng khó khăn.

5. Ngày 01/10, Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo dự thảo Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung như: giá trị của pháp điển; phạm vi pháp điển; các chủ đề để pháp điển; trình tự các bước pháp điển và quản lý pháp điển.

II. Tọa đàm, Hội thảo

Ngày 30/9, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án JICA tổ chức Tọa đàm về dự thảo Quy tắc đạo đức nghề công chứng. Tới dự Tọa đàm có đại diện một số Sở Tư pháp, đại diện một số tổ chức hành nghề công chứng tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố phía Bắc. Tại buổi Tọa đàm, các công chứng viên và chuyên gia Việt Nam cũng đã có những phân tích kỹ về bố cục, nội dung, hình thức văn bản, và nhất trí cần nhấn mạnh đến yếu tố đạo đức, chế tài đối với một số hành vi trong Dự thảo Quy tắc nhằm đảm bảo cho Quy tắc khi được ban hành đạt được mục tiêu điều chỉnh.

III. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng pháp luật

Trong các ngày từ 18/9 - 25/9, Bộ Tư pháp tổ chức Đoàn công tác đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về bán đấu giá tài sản tại Cộng hòa Pháp. Tham gia Đoàn công tác còn có 8 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của 8 tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Đoàn đã làm việc với Cục Công sản trực thuộc Bộ Tài chính Pháp, Hội đồng đấu giá viên tư pháp quốc gia, Trung tâm bán đấu giá tài sản Drouot Paris, Hội đồng công chứng Paris. Qua 4 ngày làm việc, được phía Pháp tiếp đón nhiệt tình, Đoàn đã trao đổi, tìm hiểu về pháp luật và thực tiễn bán đấu giá tài sản và nghề đấu giá của Pháp.