Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2010

27/09/2010
 

I. Tổ chức liên hoan, văn nghệ vui Tết Trung thu năm 2010

Tối 20/9, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức liên hoan, văn nghệ vui Tết Trung thu năm 2010 cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan. Đến cùng dự đêm liên hoan có Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Hoàng Sỹ Thành với các hoạt động vui chơi lành mạnh như ca múa, xiếc, hài, ảo thuật, tiểu phẩm vui. Đây là hoạt động thường niên của Bộ, là sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ tới đời sống gia đình và con em cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan.

II. Xây dựng đề án, văn bản

1. Ngày 20/9, Lãnh đạo Bộ đã làm việc với Cục Trợ giúp pháp lý về một số nội dung của dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 52 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số như: Kế hoạch cần làm đầy đủ, chi tiết, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, các hoạt động cụ thể phải có mục tiêu, lộ trình thực hiện và ưu tiên những việc cần thiết thì phải làm trước, phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc nội dung của từng hoạt động. Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Cục tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ.

2. Ngày 21/9, Lãnh đạo Bộ có buổi làm việc với Cục Con nuôi về một số nội dung của dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi như: tính liên thông giữa Nhị định này với Luật Nuôi con nuôi và các văn bản khác; sắp xếp lại các Chương, Điều cho phù hợp; các quy định về phí, lệ phí; các quy định về cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức con nuôi nước ngoài.

3. Ngày 22/9, Lãnh đạo Bộ đã làm việc với Vụ Bổ trợ tư pháp về một số nội dung của dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả về hoạt động giám định tư pháp như: Tên gọi của Chỉ thị; làm rõ cơ sở xây dựng Chị thị; mục đích của Chỉ thị; những vấn đề cấp bách, bức xúc, cần tháo gỡ của hoạt động này, từ đó xác định giải pháp và thứ tự ưu tiên; bổ sung số liệu cụ thể và quy định về xã hội hóa hoạt động giám định.

4. Ngày 23/9, Lãnh đạo Bộ ủy quyền cho đồng chí Vụ trưởng Vụ Bổ trợ Tư pháp chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02 hướng dẫn thi hành Luật Công chứng. Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đều nhất trí với sự cần thiết xây dựng Nghị định thay thế cho Nghị định 02 hiện hành (chứ không chỉ là sửa đổi, bổ sung như dự kiến) và đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến bố cục, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định, về thu phí thẩm định bổ nhiệm và cấp thẻ công chứng viên, về chế độ tài chính của Phòng Công chứng; các đại biểu cũng đề nghị Tổ biên tập cân nhắc quy định hướng dẫn mở rộng những vấn đề mới phát sinh mà Luật Công chứng không quy định trên cơ sở không trái với luật (Như vấn đề cần bồi dưỡng nghiệp vụ cho đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng; việc chuyển đổi mô hình Văn phòng Công chứng một thành viên thành 2 thành viên…).

5. Ngày 23/9, Lãnh đạo Bộ đã làm việc với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế về một số nội dung của dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải thích về việc khiếu nại, khởi kiện và việc giải quyết khiếu nại, khởi kiện về đất đai quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo, Luật đất đai và Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính như: Tên Nghị quyết; căn cứ xây dựng Nghị quyết; và phạm vị điều chỉnh của Nghị quyết.

III. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng pháp luật

1. Ngày 20/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên cùng Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam đồng chủ trì phiên họp kiểm điểm giữa kỳ Nhóm Điều phối Chương trình Quản trị quốc gia của Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp quốc. Tham dự cuộc họp có đại diện một số cơ quan của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam, đại diện các tổ chức của Liên Hợp quốc và nhiều đối tác, nhà tài trợ khác tại Việt Nam.

2. Trong các ngày từ 13-25/9, Bộ Tư pháp tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Indonesia. Theo đó ngày 20/9, Đoàn đã làm việc với Cơ quan phát triển pháp luật quốc gia; ngày 21/9 Đoàn làm việc với Bộ Thương mại của Indonesia vè việc thi thi cac cam kết quốc tế trong lĩnh vực thương mại.