Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2010

13/09/2010
   

I. Xây dựng đề án, văn bản

1. Ngày 07/9, Lãnh đạo bộ Tư pháp có buổi làm việc với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn bồi thường nhà nước trong quản lý hành chính sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến góp ý trực tiếp tại Toạ đàm xin ý kiến về dự thảo Thông tư tại Tam Đảo. Dự kiến tuần sau (13-19/9) tổ chức họp Ban soạn thảo để hoàn thiện dự thảo Thông tư.

  2. Ngày 08/9, Lãnh đạo bộ Tư pháp có buổi làm việc với Vụ Bổ trợ tư pháp về một số nội dung của dự thảo Chiến lược phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 như: làm rõ hơn về thực trạng tổ chức luật sư ở nước ta; dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý đến năm 2020; quan điểm và mục tiêu phát triển nghề luật sư. Dự thảo sẽ được chỉnh lý, hoàn thiện trước khi gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Ngày 09/9, Lãnh đạo bộ Tư pháp có buổi làm việc với Cục Con nuôi về một số nội dung trong Dự thảo lần thứ nhất của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nuôi con nuôi trước khi họp Ban soạn thảo vào tuần sau. Dự kiến sau đó tiếp thu chỉnh lý vào hoàn thiện trước khi gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành.

4. Ngày 09/9, lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính về một số nội dung của Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính như: quy định về việc đưa vào cơ sở giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh; cơ quan đảm bảo việc thi hành quyết định hành chính; quyền giải trình của người vi phạm và việc xử lý vi phạm hành chính đối với trẻ vị thành niên.

II. Hội thảo, Tọa đàm

1. Ngày 06/9, Bộ Tư pháp phối hợp với  dự án Star tổ chức hội thảo góp ý xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại. Tại hội thảo, các chuyên gia đã thảo luận về nhiều nội dung như: quy định về tranh chấp trọng tài được giải quyết hay không; việc thi hành các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định thay đổi, áp dụng bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài.

2. Triển khai Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”, ngày 07/9, Bộ tư pháp tổ chức Đoàn công tác khảo sát tổ chức, hoạt động công chứng, sự phân bố mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo đó, khảo sát tập trung vào một số nội dung như: kết quả tổ chức, hoạt động công chứng; quá trình xây dựng và thực hiện Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009 - 2020; việc chuyển giao thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng.