Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 21 đến ngày 27/6/2010

28/06/2010
 

 I. Xây dựng đề án văn bản

1. Dự án Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật: ngày 22/6, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo Pháp lệnh. Tại buổi họp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấ đề như: mục đích của Pháp lệnh; chủ thể hợp nhất và quy trình hợp nhất.

2. Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính: ngày 24/6/2010, Lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Vụ Pháp luật HSHC về một số nội dung của Dự án Luật như: xác định lĩnh vực quản lý nàh nước; việc chuyển các biện pháp xử lý hành chính khác sang Toà án thực hiện và biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh.

3. Dự án Luật Phòng chống mua bán người: ngày 23/6, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo Dự án Luật. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung như: nghiên cứu giải thích thêm một số từ ngữ trong Dự thảo; bổ sung thêm nguyên tắc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân; nghiên cứu bổ sung vấn đề bồi thường cho nạn nhân; ghép Chương II với Chương VI, nếu ghép được (gắn trách nhiệm cuar cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức với các biện pháp phòng, chống mua bán người); nghiên cứu giảm bớt số Chương vì tổng số điều ít; làm rõ bảo trợ xã hội trong việc xác minh, tiếp nhận nạn nhân; không phân biệt quốc tịch của nạn nhân trong việc hỗ trợ nạn nhân; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong cơ chế hỗ trợ; làm rõ, nổi bật hơn vấn đề hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người; cân nhắc bổ sung nội dung về khen thưởng và xử lý vi phạm hành chính; hạn chế bớt các câu, từ mang tính khẩu hiệu. Dự kiến hoàn thiện Dự thảo để trình Chính phủ trước 10/7/2010.

II. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng pháp luật

Ký Hiệp định Tài chính với EC về Chương trình đối tác tư pháp: ngày 23/6, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định tài chính giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) cho Chương trình Đối tác tư pháp. Việc ký hiệp định này đánh dấu việc hoàn tất các công việc chuẩn bị của Chương trình đối tác tư pháp, bước sang giai đoạn thực hiện đầy đủ một Chương trình hợp tác quốc tế với quy mô lớn nhất từ trước đến nay cho lĩnh vực tư pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Chiến lược cải cách tư pháp tới năm 2020”. Chương trình Đối tác tư pháp có sự tham gia của 03 đối tác là EU, Chính phủ Đan Mạch và Chính phủ Thụy Điển. Về phía Việt Nam, Chương trình có sự tham gia của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ liên quan tới cải cách tư pháp.

Cùng ngày (23/6), thay mặt Chính phủ Việt Nam và Canada, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Deanna Horton đã ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước hai nước về Dự án Phát triển lập pháp quốc gia. Đây là Dự án hợp tác quốc tế với quy mô vào loại lớn nhất từ trước đến nay cho lĩnh vực cải cách pháp luật. Dự án nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Trong đó mục tiêu tổng thể là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế công bằng hơn, thông qua nền quản trị quốc gia minh bạch và có trách nhiệm cao hơn; mục tiêu cụ thể là hỗ trợ tổng thể đổi mới quy trình lập pháp của Việt Nam và nâng cao chất lượng văn bản pháp luật liên quan đến kinh tế. Tham gia Dự án, về phía Việt Nam có Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT, Ủy ban Pháp luật của QH và một số Bộ, ngành khác có vai trò trong quản lý kinh tế trao đổi việc hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp.

III. Các hoạt động khác

Bước cuối cùng kiện toàn bộ máy Tổng cục THADS, ngày 21/6, Bộ Tư pháp đã công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự đối với ông Nguyễn Văn Luyện, nguyên Phó tổng Cục trưởng phụ trách đơn vị này. Về việc kiện toàn tổ chức cán bộ của các Cục và Chi cục THADS: tính đến ngày 28/6 đã có 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Lễ công bố các cơ quan THADS. Cùng với hơn 8 ngàn cán bộ, công chức trong ngành THA, được kiện toàn trên tất cả mọi phương diện, công tác THADS hy vọng sẽ có sự chuyển biến cơ bản, bền vững.