Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 20/6/2010

22/06/2010
 

I. Xây dựng đề án văn bản

1. Dự án Luật Thủ đô: ngày 15/6, Lãnh đạo Bộ đã làm việc với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về một số vấn đề của Dự thảo Luật như: rà soát kỹ, tập trung làm rõ cái gì mới, cái gì khác, cái gì phù hợp giữa Dự thảo Luật với các quy định hiện hành; bảo đảm độ chính xác và sức thuyết phục cao của Luật; lược bỏ những nội dung không cần thiết và sớm lấy ý kiến Hội đồng khoa học và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

2. Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp: ngày 15/6, Lãnh đạo bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Vụ Hành chính tư pháp về một số nội dung của đề cương chi tiết của Thông tư liên tịch như: sự cần thiết ban hành Thông tư này; xác định rõ đầu mối, cơ quan có trách nhiệm; trình tự, thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp, trách nhiệm của các cơ quan và việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập để xây dựng Thông tư.

II. Tọa đàm, Hội thảo

Trong các ngày từ 16 đến 18/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật khu vực phía Bắc tại tỉnh Ninh Bình. Hội nghị Tập huấn cho đại biểu đến từ 22 tỉnh, thành khu vực phía Bắc và tập trung giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và tình hình chung về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trong thời gian qua. Trong quá trình tham gia Hội nghị, các đại biểu cũng được tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, nghiệp vụ rà soát VBQPPL và việc triển khai trong thực tiễn thời gian qua.

III. Các hoạt động khác

1. Báo cáo Sơ kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị: ngày 14/6, Bộ trưởng Hà Hùng Cường có buổi làm việc với Viện Khoa học pháp lý về một số nội dung của dự thảo Báo cáo của Chính phủ về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 900 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI về triển khai thực hiện NQ 48. Cuộc họp tập trung vào một số nội dung như: cấu trúc như dự thảo; xây dựng hệ thống phụ lục kèm theo Báo cáo; đánh giá kết quả thực hiện, kết hợp nêu nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nêu định hướng và nhu cầu đến 2020, tầm nhìn đến 2030; dự kiên họp Ban chỉ đạo trong tháng 6 hoàn chỉnh Báo cáo trước khi trình Chính phủ vào nửa đầu tháng 7/2010.

2. Ngày 16/6 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đã tới thăm và làm việc với Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Ninh Bình. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của Tư pháp, Thi hành án dân sự của Tỉnh đạt được trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều địa phương khác, Tư pháp Ninh Bình gặp không ít khó khăn do ít biên chế, tư pháp cơ sở phải đảm nhiệm rất nhiều đầu việc trong khi có nơi thậm chí không có cán bộ tư pháp chuyên trách.

3. Ngày 18/6, Bộ Tư pháp tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Bộ với đại diện các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2010). Tại buổi gặp, các đại biểu là phóng viên bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin về hoạt động của ngành Tư pháp như Bộ Tư pháp nên tổ chức họp báo hàng tháng để cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động của Bộ, Ngành cho báo chí một cách đầy đủ và kịp thời hơn.