Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp rong thời gian từ ngày 26/4 đến ngày 02/5/2010

07/05/2010

I. Xây dựng đề án văn bản

Trong tuần (từ ngày 26/4 đến 02/5/2010), Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, hoàn chỉnh những văn bản như: Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính; dự thảo Luật Thủ đô; dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2000/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm.

II. Tọa đàm, Hội thảo

1. Trong các ngày từ 20 đến 22/4/2010 và 27 đến 29/4/2010, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị hai khu vực phía Nam và phía Bắc lần lượt tại các tỉnh Bình Thuận và Vĩnh Phúc về tập huấn nghiệp vụ pháp chế và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các cán bộ làm công tác pháp chế thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị tập trung giới thiệu một số nội dung như: Tập huấn về nghiệp vụ thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; trao đổi kinh nghiệm tổ chức và hoạt động pháp chế các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giới thiệu Đề án "Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật"; giới thiệu về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 3/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Trong các ngày 24, 25/4 và 28, 29/4/2010, Bộ Tư pháp tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm lần lượt tại tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng. Lớp bồi dưỡng tập trung vào một số nội dung như: những vấn đề cơ bản của pháp luật về hợp đồng; pháp luật về giao dịch bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; chuyên đề pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm theo trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng Dân sự và Luật Phá sản.

III. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng pháp luật

1. Ngày 26/4/2010, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp Đoàn Ủy ban Lập pháp, pháp luật và các vấn đề quốc hội của Quốc hội Bang Bayern, Cộng hòa liên bang Đức. Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Bang Bayern và Bộ Tư pháp Việt Nam đồng thời tích cực tham gia thực hiện một số hoạt động thuộc Chương trình hợp tác 3 năm giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức về lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

2. Ngày 27/4/2010 Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp xã giao ông Andrey G.Kovtun - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai bên mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác để tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước thêm bền vững, hiệu quả và đồng thời đẩy mạnh các hoạt động trao đổi tài liệu, giao lưu, gặp gỡ chuyên gia, học hỏi về các “nghề” tư pháp như công chứng, luật sư…