Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 28/3/2010 đến ngày 04/4/2010

13/04/2010

I. Xây dựng đề án văn bản

1. Ngày 29/3/2010, Lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Vụ Hành chính tư pháp và Tổ biên tập Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp và Đề án thành lập Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Tại buổi làm việc, lãnh đạo bộ kết luận: (i). Đối với dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp: đề nghị rà soát lại, tiếp thu và hoàn chỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định; (ii). Đối với Đề án thành lập Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia: Đề án quy định cả về cơ sở dữ liệu; tên của Đề án không cần ghi chữ “dữ liệu”; có một phụ lục chi tiết liên quan đến Bộ Tài chính; Vụ Hành chính tư pháp phối hợp với Học viện Tư pháp chiêu sinh và đào tạo.

2. Ngày 02/4/2010,  Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo việc xây dựng Dự thảo Luật phải kế thừa từ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề cụ thể, chi tiết đưa vào quy định tại Nghị định của Chính phủ và đề nghị nghiên cứu giao cơ quan nào quản lý việc xử lý vi phạm hành chính. Dự kiến trình Chính phủ Dự thảo Luật này trong tháng 10/2010.

II. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng pháp luật

Trong các ngày từ 29/3 đến 03/4/2010, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do đại diện Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đến làm việc tại nước Cộng hòa Séc. Thành phần của Đoàn gồm: đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp. Đoàn đã làm việc với đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Tổng công tố và một số cơ quan hữu quan khác của Séc về việc sửa đổi Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHXHCN Tiệp Khắc (đã được Cộng hòa Séc và Cộng hòa Xlôvakia kế thừa). Tại các buổi làm việc, hai bên cùng rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực thi Hiệp định tương trợ tư pháp nêu trên; đưa ra các kiến nghị cần  thiết cho việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định và hoàn thiện, tăng cường năng lực các thiết chế, bộ máy thực thi Hiệp định. Việc sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện Hiệp định nhằm mục đích hài hoà hoá các quy định của Hiệp định với pháp luật của hai nước, tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thực hiện Hiệp định, đẩy mạnh tiến độ và hiệu quả công tác tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Séc.

III. Các hoạt động khác

Ngày 30/3/2010, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã đến thăm và làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tại buổi làm việc, Lãnh đạo hai bên bày tỏ mong muốn đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi hơn nữa; định kỳ tổ chức các cuộc gặp để bàn thảo, trao đổi thông tin và sớm ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư.