Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 11/9 đến ngày 17/9/2010

20/09/2010
   

I. Hội thảo "1000 năm Thăng Long - Hà Nội với những sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước”

Ngày 16/9, tại Trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo "1000 năm Thăng Long - Hà Nội với những sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước". Đây là một trong những những sự kiện hướng tới Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tham dự Hội thảo có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính, ông Lê Thúc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Đình Lộc - Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cơ quan Trung ương của Đảng, các Bộ, ngành và UBND thành phố Hà Nội.

II. Diễn đàn đối tác pháp luật thường niên lần thứ Bảy

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” tổ chức Diễn đàn đối tác pháp luật thường niên lần thứ Bảy. Diễn đàn là cơ hội để các cơ quan Việt Nam và các đối tác quốc tế cùng nhau trao đổi, thông tin cho nhau về tiến độ thực hiện các chương trình cải cách trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, và thảo luận kế hoạch hợp tác nhằm thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp ở Việt Nam.

          Tham gia Diễn đàn gồm hơn 160 đại biểu đại diện cho Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, một số Sở Tư pháp địa phương, đại diện giới chuyên gia nghiên cứu pháp luât, luật gia và luật sư trong nước, đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao nước ngoài, các chuyên gia pháp luật quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tại Việt Nam. Đồng chủ toạ Diễn đàn có Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên, ông Nguyễn Văn Hiện - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương, ông John Hendra – Điều phối viên thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam.

III. Xây dựng đề án, văn bản

1. Ngày 14/9, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã làm việc với Vụ Hành chính tư pháp về một số nội dung của dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đăng ký kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với nam giới Hàn Quốc như: rà soát các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị định 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP; chuẩn bị các chủ trương thoả thuận với phía Hàn Quốc, trước mắt gửi công hàm cho Đại sứ Hàn Quốc nêu các vấn đề cần thoả thuận.

2. Ngày 15/9, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã làm việc với Tổng cục THADS về một số nội dung của dự thảo Thông tư phân cấp quản lý cán bộ các cơ quan THADS như: tên Thông tư; cơ cấu Thông tư; nguyên tắc phân cấp quản lý; thanh tra, kiểm tra; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho công chức.

3. Ngày 16/9, Lãnh đạo Bộ có buổi làm việc với một số Bộ, ngành về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Lý lịch tư pháp và Đề án thành lập Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Luật Lý lịch tư pháp.

4. Ngày 16/9, Lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung như: phạm vi điều chỉnh; trình tự, thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước và con nuôi người nước ngoài; các quy định về phí, lệ phí. Dự thảo sẽ được hoàn thiện lại trước khi gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành.

5. Ngày 16/9, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã làm việc với Vụ Kế hoạc - Tài chính về một số nội dung của Dự thảo Thông tư phân cấp quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản cho tổng cục THADS như: Tên Thông tư, cơ cấu Thông tư; phạm vi điều chỉnh cảu Thông tư.