Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 25/3 đến ngày 01/4/2011

05/04/2011
 

I. Tình hình xây dựng đề án, văn bản

1. Luật Phòng, chống mua bán người: Ngày 29/3, Quốc hội khóa XII đã biểu quyết thông qua dự án Luật với tỷ lệ 91,28% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý (450/452 đại biểu đồng ý).        

 2. Luật Thủ đô: Đã trình Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 9 nhưng chưa được Quốc hội thông qua.  

3. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP: Ngày 31/3, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ Hành chính tư pháp về nội dung các dự thảo Nghị định nói trên và chỉ đạo Vụ chuẩn bị tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để cho ý kiến.

4. Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo các chức danh tư pháp: Ngày 01/4, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo Học viện Tư pháp về việc hoàn chỉnh Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo các chức danh tư pháp tại một số nội dung như: Đề án cần bảo đảm được sự đồng thuận giữa các ngành; đưa 05 Trường Trung cấp Luật của Bộ vào diện đào tạo tiếp của Học viện; nghiên cứu đưa Pháp lệnh đào tạo nghề một số chức danh tư pháp vào Chương trình Luật, Pháp lệnh trong năm 2011, để thông qua trong năm 2012.

5. Ngày 31/3/2011, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 07/2011/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý. Theo đó, Thông tư gồm 4 Chương, 26 Điều chứa đựng các quy định nhằm mục tiêu tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý một cách đồng bộ và có hiệu quả trong toàn quốc; bảo đảm nam giới và nữ giới thuộc diện người được trợ giúp pháp lý được nâng cao nhận thức pháp luật về bình đẳng giới và thụ hưởng trợ giúp pháp lý một cách bình đẳng; hoạt động trợ giúp pháp lý phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng giới; bảo đảm trợ giúp pháp lý phát triển có chiều sâu, ổn định và bền vững trên cơ sở cân bằng giới trong nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý.

II. Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Tòa đàm.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2011, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc tài trợ, ngày 29/3/2011, Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn Đối thoại chính sách lần thứ hai: “Pháp luật Tố tụng hành chính”. Đến dự có đại diện nhiều cơ quan từ Trung ương, địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước. Mục đích của việc tổ chức Diễn đàn là nhằm chia sẻ, cập nhật thông tin và trao đổi, thảo luận chuyên sâu về các nội dung liên quan đến pháp luật tố tụng hành chính, một vấn đề đang được quan tâm hiện nay.

III. Các hoạt động khác

Ngày 31/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND thành phố Đà về việc triển khai đầu tư xây dựng Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, hại bên đã trao đổi với nhau về một số nội dung như: dự kiến quy mô đầu tư, nguồn vốn, tổng vốn đầu tư dự án, tiến độ xây dựng, tổng số sinh viên dự kiến đào tạo trong thời gian đầu và cơ bản thống nhất các trình tự, thủ tục để tiến hành xây dựng Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại Đà Nẵng trong năm 2011.