Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 12/3 đến ngày 24/3/2011

25/03/2011
 

I. Xây dựng đề án, văn bản

1. Luật Giám định tư pháp: Ngày 21/3, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Tổ biên tập dự án Luật để tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự tại 02 Hội nghị chuyên đề góp ý kiến vào dự thảo Luật Giám định tư pháp được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày lần lượt là 18/3 và 12/3.

2. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012: Ngày 17/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp họp với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ để thống nhất một số nội dung của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012 để hạn chế tối đa việc xin rút ra và thêm vào các dự án trong kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.

3. Đề án kiện toàn về tổ chức và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020: Ngày 16/3, Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc với Vụ Thi đua - Khen thưởng về việc hoàn chỉnh một số nội dung của Đề án trước khi trình Bộ trưởng.

4. Ngày 24/3/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 374/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hành chính tư pháp.

II. Công tác địa phương

1. Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, tỉnh Vĩnh Phúc về công tác Tư pháp và THADS tại địa phương lần lượt trong các ngày 12/3 và 18/3/2011. 

2. Trong các ngày 17/3 và 19/3,  Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền thăm và làm việc với Sở Tư pháp và Cục THADS các tỉnh Bình Định, Phú Yên.

III. Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm: 

Trong các ngày từ 12 đến 24/3 Bộ Tư pháp tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm: Hội thảo về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hội thảo về dự án Luật Giám địn Tư pháp và Tọa đàm về Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

          IV. Các Hoạt động khác

          1. Ngày 23/3, Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội để ghi sổ tang, tưởng niệm các nạn nhân, thay mặt cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại to lớn về người và của đối với nhân dân và Chính phủ Nhật Bản do động đất, sóng thần vừa qua.

2. Nhân dịp kỳ họp thứ 9 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XII, Ngày 22/3, Bộ Tư pháp đã có buổi gặp mặt thân mật với các đại biểu Quốc hội đã và đang công tác trong ngành Tư pháp và đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nhằm tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, góp phần hỗ trợ cho các hoạt động của Bộ, Ngành Tư pháp đạt nhiều kết quả.

3. Ngày 14/3, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có buổi tiếp ngài Francois Jean Girault, đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Nhân dịp này, ngài F.T. de  Cousy - Tân Phó Giám đốc của Nhà Pháp luật Việt - Pháp cũng đến để chào Bộ trưởng.