Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 19/5 đến ngày 27/5/2011

02/06/2011
 

I. Công tác xây dựng văn bản, đề án

1. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XIII: ngày 24/5, Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm việc với Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ về việc chuẩn bị Dự thảo Chương trình. Tại cuộc họp, Bộ trưởng chỉ đạo chỉnh sửa một số nội dung theo hướng bám Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ trình Quốc hội, Báo cáo của Bộ Chính trị về sơ kết NQ 48, Chương trình toàn khóa của BCH Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ Đại hội Đảng XI; nên hạn chế việc ban hành Nghị quyết mang tính quy phạm và việc ban hành Pháp lệnh liên quan đến quyền công dân; cần tổ chức cuộc họp của Bộ với các Bộ, Ngành thuộc Chính phủ về dự thảo Chương trình trước khi trình Chính phủ.

2. Luật Giám định tư pháp: ngày 25/5, Bộ trưởng cùng Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Tổ biên tập về dự án Luật Giám định tư pháp. Tại cuộc họp, Bộ trưởng chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp; tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành chưa có ý kiến góp ý; sớm hoàn chỉnh Dự thảo Luật để tổ chức thẩm định; hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ cho ý kiến trong tháng 6/2011.

3. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự: ngày 25/5, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Vụ pháp luật dân sự, kinh tế, Tổng cục THADS về Dự thảo Thông tư. Tại cuộc họp, Thứ trưởng chỉ đạo Vụ pháp luật dân sự, kinh tế và Tổng cục THADS phối hợp với Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện để sớm ký ban hành.

4. Quy chế tiếp công dân và Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp: ngày 24/5, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Thanh tra Bộ, Tổng cục THADS và Văn phòng Bộ về các Dự thảo Quy chế. Tại cuộc họp, Thứ trưởng chỉ đạo Thanh tra Bộ rà soát chỉnh lý các lỗi kỹ thuật; sắp xếp lại các điều, khoản cho phù hợp; một số điều, khoản cần nêu ngắn gọn, đúng, đủ ý; xây dựng Tờ trình để sớm trình Bộ trưởng ký ban hành.

5. Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Thanh tra Bộ Tư pháp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự: ngày 27/5, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Tổng cục THADS Dự thảo Quy chế. Tại cuộc họp, Thứ trưởng chỉ đạo Thanh tra Bộ và Tổng cục THADS tích cực phối hợp hơn nữa để sớm hoàn thiện và trình Bộ trưởng ký ban hành.

 6. Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên: ngày 18/5, Lãnh đạo 02 Bộ Tài chính và Tư pháp đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP.

7. Tình hình triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP: ngày 23/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 767/QĐ-TTg thành lập Cục Bồi thường nhà nước trực thuộc Bộ Tư pháp để giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

II. Công tác hợp tác quốc tế về tư pháp, pháp luật: trong các ngày từ 14/5 đến này 21/5/2011, Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ công tác tại Liên Bang Nga. Theo đó, Bộ trưởng đã tham dự Diễn đàn pháp luật quốc tế lần thứ nhất; Đoàn công tác đã thăm và làm việc với các cơ quan, tổ chức của Nga như: Bộ Tư pháp, Viện Công tố, Tòa án Tối cao, Hiệp hội Luật sư, Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga, gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và tiếp xúc cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Nga.