Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 30/01 đến ngày 07/02/2012

15/02/2012
 

Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 30/01 đến ngày 07/02/2012

 

1. Làm việc với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương: Ngày 30/01/2012 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước chỉ đạo lãnh đạo hai trường cần sớm hoàn thiện đề án xây dựng trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật, đảm bảo tiến độ và theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị; quan tâm đến cơ chế, chính sách và phương thức đào tạo cán bộ ngành luật; nâng cao chất lượng tuyển chọn sinh viên, điều chỉnh chế độ, chính sách tiền lương cho cán bộ giảng viên phù hợp tính chất đặc thù của công tác giảng dạy và nghiên cứu pháp luật; đổi mới quy trình và phương pháp đào tạo, rà soát chỉnh lý hệ thống giáo trình hiện có, chú trọng cập nhật kiến thức mới hiện đại của khoa học pháp lý quốc tế; trong quá trình đào tạo cần lưu ý lồng ghép chương trình rèn luyện kỹ năng vào nội dung từng môn học, chú trọng nâng cao kiến thức ngoại ngữ và năng lực hội nhập cho sinh viên.

2. Tình hình xây dựng đề án, văn bản

2.1. Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp của Chính phủ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đã hoàn thành dự thảo Báo cáo; tổ chức các Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong các ngày 31/01 và 01/02; báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2012 và tiếp tục gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ.

2.2. Bộ luật dân sự (sửa đổi): Ngày 01/02, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế về việc xây dựng Bộ luật dân sự (sửa đổi). Tại cuộc họp, Thứ trưởng chỉ đạo: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo về hoạt động chuẩn bị, quan điểm và định hướng xây dựng Bộ luật dân sự (sửa đổi).

2.3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư: Ngày 06/02/2012, Bộ trưởng Hà Hùng Cường chủ trì làm việc với Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư để nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban soạn thảo và các ý kiến liên quan; Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn cùng dự. Tại cuộc họp, Bộ trưởng kết luận về các nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh, một số nội dung của dự án Luật: thời gian đào tạo nghề luật sư, đối tượng được miễn đào tạo, miễn tập sự nghề luật sư; về Tờ trình dự án Luật; vấn đề xin ý kiến Chính phủ và việc lấy ý kiến các Bộ, ngành đối với dự án Luật. Dự kiến trong các ngày từ 25 đến 29/02/2012, Ban soạn thảo sẽ họp lại để cho ý kiến đối với dự án Luật.

2.4. Đề án tổng thể “Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TP.HCM và Học viện Tư pháp”: Ngày 03/02, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về Đề án. Tại cuộc họp, Thứ trưởng kết luận: Vụ Tổ chức cán bộ cần bổ sung nội dung mới vào Đề án; Trường Đại học Luật Hà Nội rà soát lại nội dung đào tạo và kinh phí xây dựng cơ sở vật chất của Trưởng; Học viện Tư pháp xem lại nội dung về thành phần Hội đồng thi tuyển quốc gia; đồng thời các đơn vị cần tập trung chỉnh lý dự thảo Đề án.

2.5. Nghị định thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP: Ngày 03/02, Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm việc với Ban soạn thảo về dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ. Tại cuộc họp, Bộ trưởng kết luận các vấn đề liên quan đến dự thảo Nghị định: mục đích hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; thẩm quyền thành lập Trung tâm và việc bổ sung quy định về vấn đề ghi chú ly hôn trong Nghị định.

2.6. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật Tố tụng hành chính: Ngày 01/02, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Tổng cục THADS về dự thảo Chỉ thị. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đã kết luận các nội dung liên quan đến cơ cấu và bố cục của Chỉ thị.

2.7. Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự: Ngày 03/02, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ làm việc với Cục Bồi thường nhà nước về dự thảo Thông tư. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng kết luận các nội dung về thẩm quyền ký liên tịch gồm Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; về bố cục Thông tư; công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong công tác phối hợp và việc gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

2.8. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng: Ngày 03/02, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ làm việc với Cục Bồi thường nhà nước về dự thảo Thông tư. Thứ trưởng kết luận buổi làm việc về các nội dung liên quan đến thẩm quyền ký thông tư; chức năng quản lý công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng của các Bộ, ngành tham gia ký liên tịch; cơ chế phối hợp, phối hợp và thời gian họp Tổ soạn thảo dự thảo Thông tư.

2.9. Ngày 02/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân, gia đình và chứng thực. Ngày 07/02/2012, Bộ trưởng đã ký Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012.

3. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, ngày 30/01, Lãnh đạo Bộ đã tổ chức chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ. Ngày 06/02/2011, Bộ đã tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân để thông tin về kết quả công tác năm 2011 và Chương trình công tác năm 2012 của Ngành Tư pháp; về tình hình xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ; trả lời những câu hỏi của báo chí đặt ra liên quan đến công tác tư pháp./.