Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 08/02 đến ngày 12/02/2012

24/02/2012
 

Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 08/02 đến ngày 12/02/2012.

            1. Làm việc với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành về tình hình xây dựng và trình các dự án luật tại kỳ họp thứ III của Quốc hội:

Ngày 10/02, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đã phối hợp tổ chức buổi làm việc với các Bộ, ngành. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Lê Thành Long và  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ đồng chủ trì cuộc họp.

         Kết luận cuộc họp, các thành viên chủ trì nhận định: Mặc dù các Bộ, ngành đều không đề nghị lùi thời điểm trình, tuy nhiên, qua theo dõi thông tin, còn có một số văn bản khó đảm bảo đúng thời hạn như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Quy hoạch, Luật Phòng chống khủng bố…vv. Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ sẽ có công văn gửi các Bộ, ngành đề nghị báo cáo chính thức về tình hình xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và một số văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, đảm bảo yêu cầu của chương trình các phiên họp Chính phủ sắp tới và cuộc họp chuyên đề về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh dự kiến tổ chức vào tháng 3/2012.
            2. Tham mưu với Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng:

Ngày 09/02, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 782/BTP-PLDSKT Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ việc.

          Ngày 10/02, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng tham dự cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì để giải quyết vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

         Theo Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 10/02/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc, Thủ tướng chỉ đạo : "Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế để kiểm soát việc ban hành các quyết định hành chính của chính quyền các cấp". Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý với kiến nghị của Bộ về việc kiểm soát quyết định hành chính của chính quyền các cấp cũng như tăng cường năng lực, đội ngũ cán bộ cơ sở trong đó có cán bộ tư pháp.

            3. Tình hình xây dựng văn bản, đề án:

            -  Luật chứng thực: Ngày 08/02, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn nghe Vụ Hành chính tư pháp báo cáo về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Chứng thực. Tại cuộc họp, Thứ trưởng chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc thực hiện khảo sát, tổng kết công tác chứng thực, Kế hoạch tổng thể về xây dựng dự án Luật, dự kiến thời gian trình Chính phủ dự thảo Luật và đề xuất Trưởng Ban, Phó trưởng Ban soạn thảo dự án Luật.

            - Luật thủ đô: Ngày 08/02, Thứ trưởng Lê Thành Long nghe Vụ Các vấn đề chung về XDPL báo cáo việc soạn thảo dự án Luật Thủ đô. Thứ trưởng chỉ đạo về việc chủ trì tổ chức buổi Tọa đàm lấy ý kiến chuyên gia về các định hướng lớn xây dựng dự thảo Luật.

- Luật Hòa giải ở cơ sở:  Ngày 09/02, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chủ trì cuộc họp Tổ Biên tập dự án Luật Hòa giải ở cơ sở. Tại cuộc họp Thứ trưởng kết luận: Tổ Biên tập tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, chỉnh sửa các nội dung của dự án Luật; xin ý kiến Bộ trưởng để họp Ban soạn thảo dự án Luật.

- Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2013 của Quốc hội: Ngày 08/02, Thứ trưởng Lê Thành Long họp các Bộ, ngành về việc chuẩn bị đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2013 của Quốc hội. Thứ trưởng kết luận các nội dung về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Chương trình và gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành và việc hoàn thiện dự thảo Chương trình để trình Bộ trưởng.

- Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020: Ngày 10/02, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn làm việc với Vụ Bổ trợ tư pháp về Kế hoạch, tham dự có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp, Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Vụ Hợp tác quốc tế. Thứ trưởng kết luận các nội dung về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kế hoạch, công tác phối hợp với Liên đoàn Luật sư, các ngành có liên quan và UBND các địa phương trong việc xây dựng Kế hoạch.

- Ngày 07/2/2012 Bộ trưởng đã ký Quyết định số 212/QĐ-BTP về việc Ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2012

            4. Tổ chức và tham dự các Hội nghị, Hội Thảo, Tọa đàm: Ngày 10/02, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên chủ trì buổi Tọa đàm tham vấn ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học về những nội dung sửa đổi Bộ luật hình sự năm 1999.