Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2012

24/02/2012
 

Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2012.

            1. Ngày 13/2/2012 Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã tham dự cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do đồng chí Trương Tấn Sang - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Nội dung cuộc họp nhằm cho ý kiến đối với Đề án chuyển Viện kiểm sát thành viện công tố, Đề án mô hình tố tụng hình sự và cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giám định tư pháp để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 4 của Ban chỉ đạo.

            2. Công tác xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

            Ngày 13/02, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên làm việc với Thường trực Tổ biên tập để tiếp thu, chỉnh lý Báo cáo theo ý kiến của Chính phủ tại phiên họp ngày 11/02/2012 của Chính phủ.

Ngày 16/2, Thứ trưởng đã ký trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Báo cáo, kèm theo dự thảo Tờ trình  của Chính phủ với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

3. Tình hình xây dựng văn bản, đề án:

- Luật Hộ tịch: Ngày 14/02, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ Hành chính tư pháp về dự án Luật, tại buổi làm việc, Thứ trưởng kết luận các nội dung về thẩm quyền đăng ký hộ tịch, thời điểm cấp mã số cá nhân, nơi lưu giữ sổ hộ tịch gốc, thẩm quyền bổ nhiệm hộ tịch viên; công tác chuẩn bị xây dựng Báo cáo đánh giá tác động (RIA).

- Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật: Ngày 14/02, Thứ trưởng Lê Thành Long làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh. Cuộc họp đã nhất trí tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Hà Hùng Cường về việc ký xác thực văn bản hợp nhất; trách nhiệm thực hiện việc ký xác thực văn bản hợp nhất. Về vấn đề trách nhiệm bồi thường trong trường hợp văn bản hợp nhất có sai sót được Bộ Tư pháp bảo lưu ý kiến tại cuộc họp.

- Nghị định thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP: Ngày 15/02, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ Hành chính Tư pháp về dự thảo Nghị định. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng kết luận các nội dung về việc bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng trong việc xây dựng Nghị định và các nội dung cần phải chỉnh sửa trong dự thảo Tờ trình.

- Thông tư phí, lệ phí trong lĩnh vực con nuôi: Ngày 14/02, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Cục Con nuôi về việc xây dựng dự thảo Thông tư. Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến việc khẩn trương xây dựng Công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị phối hợp xây dựng dự thảo Thông tư, và chủ động xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch để gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến. 

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật tố tụng hành chính: Ngày 13/02, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Tổng cục THADS về dự thảo Chỉ thị. Tại buổi làm việc, Tổng cục Thi hành án dân sự đã báo cáo Thứ trưởng các nội dung liên quan đến việc việc cơ cấu lại nội dung, bố cục của dự thảo Chỉ thị.

- Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề Công chứng đến năm 2020: Ngày 16/02, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính chủ trì phiên họp thứ 9 Hội đồng thẩm định đề xuất Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề Công chứng đến năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng đã tiến hành xem xét và thông qua đề xuất quy hoạch của 07 tỉnh là: An Giang, Đắk Lắk, Bình Thuận, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lào Cai, Nghệ An. Tính đến nay, Hội đồng thẩm định đã thẩm định được 39/63 đề xuất Quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đề án "trung tâm phát triển Luật sư phục vụ hội nhập": Ngày 16/02, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn họp với Vụ Bổ trợ tư pháp, Học viện Tư pháp về Đề án và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng kết luận: các nội dung liên quan đến dự thảo Đề án: việc thành lập Trung tâm Luật sư phục vụ Hội nhập kinh tế quốc tế, Chương trình đào tạo, đối tượng đào tạo của Trung tâm; đầu mối thống nhất việc tổ chức thực hiện Đề án; việc tổng kết Đề án 544 và việc thành lập Câu lạc bộ của Luật sư  hội nhập kinh tế quốc tế.

            4. Tổ chức và tham dự các Hội nghị, Hội Thảo, Chương trình:

            - Ngày 16/02, Thứ trưởng Lê Thành Long chủ trì Tọa đàm tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về dự án Luật Thủ đô;

- Ngày 17/02, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng dự Hội nghị tổng kết hoạt động khảo sát thực trạng và nhu cầu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cả nước và Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình 585.

            5. Công tác địa phương của Lãnh đạo Bộ: Trong các ngày từ 13/02 đến 19/02, Lãnh đạo Bộ đã đi thăm và dự hội nghị triển khai công tác năm 2012 tại 02 địa phương: Hà Giang và Sơn La; thăm và làm việc với cơ quan Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh.