Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 27/02 đến ngày 04/3/2012

08/03/2012
 

Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 27/02 đến ngày 04/3/2012


           I. Phiên họp lần thứ 20 Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật
được tổ chức ngày 01/3 do Bộ trưởng Hà Hùng Cường chủ trì, Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền tham dự. Phiên họp đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ năm 2012. Tại phiên họp, Bộ trưởng kết luận các nội dung về việc kiện toàn tổ chức Hội đồng; kết quả hoạt động của các Bộ, ngành; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch kiểm tra năm 2012 của Hội đồng.

            II. Tình hình xây dựng văn bản, đề án

   2.1. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2013 của Quốc hội và Báo cáo của Bộ Tư pháp phục vụ Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ

Ngày 29/02/2012, Bộ đã trình Chính phủ dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013 để xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2012.

2.2. Luật hòa giải cơ sở:

Ngày 29/02, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập lần 2. Thứ trưởng kết luận: Ban soạn thảo và Tổ biên tập chú ý tới những điểm thể hiện đặc thù của Việt Nam trong dự thảo Luật, vấn đề xã hội hóa hoạt động hòa giải; việc lập biên bản hòa giải thành và vị trí tổ chức hòa giải.

2.3. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày 27/02 Vụ PBGDPL làm việc với Ủy ban pháp luật của Quốc hội về việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ hai (năm 2011), để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba (tháng 5/2012).

      2.4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư:

Ngày 01/3, Bộ trưởng làm việc với Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư về dự án Luật. Bộ trưởng kết luận các vấn đề liên quan đến: phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc quản lý hành nghề luật sư; tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; trách nhiệm thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí; các hành vi bị cấm; đào tạo nghề luật sư; tập sự hành nghề luật sư; người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư; cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư; quyền, nghĩa vụ của luật sư; hình thức hành nghề luật sư; hoạt động tham gia tố tụng của luật sư; nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư; hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư; Đoàn luật sư; Liên đoàn luật sư Việt Nam; nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn luật sư Việt Nam; các cơ quan, tổ chức của luật sư toàn quốc; trách nhiệm quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; xử lý kỷ luật đối với luật sư; khiếu nại quyết định kỷ luật luật sư…

2.5. Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Pháp chế Bộ, Ngành, Sở thuộc UBND cấp tỉnh và Doanh nghiệp nhà nước

 Ngày 01/3 Thứ trưởng Lê Thành Long chỉ đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chỉnh lý dự thảo Chỉ thị theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng; làm việc với Vụ Nội chính, Văn phòng Trung ương Đảng về nội dung Chỉ thị; dự kiến dự thảo Chỉ thị sẽ được trình Ban cán sự Đảng cho ý kiến trong tháng 3/2012.

2.6. Đề án về Cơ sở dữ liệu quốc gia về Lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy và Đề án về Cơ sở dữ liệu quốc gia về Lý lịch tư pháp bằng văn bản điện tử

Ngày 01/3, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ nghe Trung Tâm Lý lịch tư pháp quốc gia báo cáo dự kiến ban đầu trong việc triển khai xây dựng Đề án về Cơ sở dữ liệu. Thứ trưởng chỉ đạo: trong thời gian tới Trung Tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tiếp tục chỉnh sửa dự thảo Đề án, dự kiến sẽ trình Bộ trưởng cho ý kiến vào khoảng thời gian cuối năm 2012 để năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ.

2.7. Kế hoạch đào tạo chức danh: Thẩm phán, kiểm sát viên năm 2012 tại Học viện tư pháp

Ngày 01/3, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền làm việc với đại diện Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) về Kế hoạch đào tạo. Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến công tác phối hợp đào tạo đội ngũ cán bộ và nội dung liên quan đến Đề án tổng thể "Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật TP.HCM và Học viện Tư pháp" gửi Bộ Tư pháp.

            III. Một số hoạt động nổi bật khác

            - Ngày 72/02, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền làm việc với Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên về quy hoạch chi tiết 1/500 của Trường.

            - Ngày 28/02/2012, Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm việc với Tổ công tác thành lập trường Trung cấp luật tại Quảng Bình và Sơn La; ngày 02/3, Bộ trưởng nghe Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo về Đề án giải quyết án dân sự tồn đọng.

            - Ngày 28/02, Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên nghe báo cáo định hướng sửa đổi Bộ Luật hình sự sửa đổi./.