Kiểm tra triển khai nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại Sở Tư pháp Hà Nội 10/09/2015

Tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm tra theo kế hoạch công tác năm 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, sáng ngày 09/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý lý xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và theo dõi thi hành pháp luật (THPL), Bộ Tư pháp dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý công tác THPL về XLVPHC tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13 tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội 10/09/2015

Thực hiện Quyết định số 1066/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình triển khai thực hiện quy định của Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về việc “tiếp nhận để quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để TAND xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”, chiều ngày 09/9/, Bộ Tư pháp đã chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành (Đoàn kiểm tra) kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện quy định nêu trên tại Sở Lao động Thương binh và xã hội (Sở LĐ-TB&XH) thành phố Hà Nội. Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn.

Tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC 08/09/2015

Nhằm mục đích cung cấp kiến thức chuyên sâu về yêu cầu, nội dung thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho Lãnh đạo, cán bộ của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo, cán bộ Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc 06 tỉnh khu vực phía Bắc, trong các ngày 04 và 05 tháng 9 năm 2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Thành phố Thái Nguyên. Đây là nhiệm vụ mới được giao cho Ngành Tư pháp theo quy định của Luật XLVPHC, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/3/2013.

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 19/08/2015

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 02/02/2015 về kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh năm 2015, Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh năm 2015 của UBND tỉnh, trong các ngày 28/7; 29/7; 04/8; 11/8; 12/8; 14/8 và 18/8/2015, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 03 Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng và 04 huyện: Thạch Hà, Hương Sơn, Nghi Xuân, Lộc Hà.

Nâng cao hiệu quả quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 17/08/2015

Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực thi nhiệm vụ mới của ngành Tư pháp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013, thực hiện Kế hoạch số 494/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày  14-15/8/2015 , Bộ Tư pháp đã tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên sâu quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” tại Thành phố Đà Lạt, Lâm đồng.

Tăng cường công tác tập huấn chuyên sâu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 31/07/2015

Trong các ngày 30-31 tháng 7, tại Cần Thơ, Bộ Tư pháp đã tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên sâu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã đến dự, phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền tải đến các học viên tham dự Hội nghị tập huấn các nội dung chủ yếu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính (XLVPHC), những điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính quy định trong Luật XLVPHC so với Pháp lệnh XLVPHC 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).

Hậu Giang: Thành lập Tổ Công tác liên ngành về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 24/07/2015

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ký ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND thành lập Tổ Công tác liên ngành về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ Công tác liên ngành).

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Đà Nẵng 21/07/2015

Tiếp theo các Hội nghị tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính, pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đã được tổ chức tại Thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Yên, trong các ngày 20-21/7/2015, tại Thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp đã tiếp tục tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính” theo đúng chương trình Kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 494/QSS-BTP. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật- Bộ Tư pháp đã khai mạc và trực tiếp tập huấn chuyên đề đầu tiên thuộc chương trình nội dung Hội nghị tập huấn.