Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

19/08/2015
Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 02/02/2015 về kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh năm 2015, Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh năm 2015 của UBND tỉnh, trong các ngày 28/7; 29/7; 04/8; 11/8; 12/8; 14/8 và 18/8/2015, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 03 Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng và 04 huyện: Thạch Hà, Hương Sơn, Nghi Xuân, Lộc Hà.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc thi hành pháp luật về XLVPHC đối với việc đảm bảo an ninh trật tự cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Việc kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành nhiệm vụ để tổng hợp đầy đủ kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Sau khi nghe đại diện của các đơn vị trình bày báo cáo công tác XLVPHC năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 và tiến hành kiểm tra một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, Đoàn kiểm tra đã có những đánh giá, nhận xét, đồng thời yêu cầu các đơn vị làm rõ một số nội dung như: việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ; việc bảo bảo các điều kiện thực hiện; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải trình một số nội dung về trình tự thủ tục khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao việc chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra cũng như sự tham gia đầy đủ của các thành phần theo thông báo của Đoàn, đồng chí ghi nhận việc tổ chức thi hành pháp luật XLVPHC tại các đơn vị, địa phương đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Luật cũng như kế hoạch của tỉnh, đồng thời đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề nghị các đơn vị, địa phương trong thời gian tới cần khắc phục để đảm bảo việc thi hành pháp luật XLVPHC đạt kết quả cao hơn. Đoàn kiểm tra ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị được kiểm tra sẽ tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Phát biểu tại các cuộc kiểm tra, đại diện Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra và trong thời gian tới tiếp tục nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác XLVPHC để hoàn thành tốt nhiệm vụ này./.                                                                                          

                                                 Cẩm Thạch