Nâng cao hiệu quả quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

17/08/2015
Nâng cao hiệu quả quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực thi nhiệm vụ mới của ngành Tư pháp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013, thực hiện Kế hoạch số 494/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày  14-15/8/2015 , Bộ Tư pháp đã tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên sâu quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” tại Thành phố Đà Lạt, Lâm đồng.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã phát biểu khai mạc và trực tiếp tham gia thuyết trình một số chuyên đề tại Hội nghị.

Các học viên được mời tham dự Hội nghị Tập huấn bao gồm đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, phòng Nội chính của UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp và cán bộ cấp Phòng, chuyên viên pháp lý của Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật hoặc các đồng chí được phân công làm nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc Sở Tư pháp tại 07 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông, Khánh Hoà, Ninh Thuận.

Nội dung của Hội nghị tập huấn tập trung cung cấp, trang bị những kiến thức chuyên sâu về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhiệm vụ cụ thể trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định cho UBND các cấp; trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và nhiệm vụ của Sở Tư pháp trong việc giúp UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong phạm vi địa phương; trách nhiệm của UBND cấp huyện và nhiệm vụ của Phòng Tư pháp trong việc giúp UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong phạm vi địa phương; nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cấp xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chủ động nêu lên những khó khăn, lúng túng, những vướng mắc, trở ngại đang gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương mình do nguyên nhân từ các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiện hành có sự chồng chéo, trùng lặp hoặc thiếu tính khả thi, do sự nhận thức chưa thống nhất hoặc chưa đầy đủ của đội ngũ cán bộ trong quá trình thực thi công vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính hoặc do xuất phát từ đặc điểm đặc thù của địa phương. Đồng thời, các giảng viên và các đồng chí học viên đã cùng trao đổi, thảo luận, thống nhất đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp để giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn thực thi nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong thời gian qua, qua đó góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả triển khai  thực hiện nhiệm vụ mới trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật