Tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC

08/09/2015
Tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC
Nhằm mục đích cung cấp kiến thức chuyên sâu về yêu cầu, nội dung thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho Lãnh đạo, cán bộ của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo, cán bộ Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc 06 tỉnh khu vực phía Bắc, trong các ngày 04 và 05 tháng 9 năm 2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Thành phố Thái Nguyên. Đây là nhiệm vụ mới được giao cho Ngành Tư pháp theo quy định của Luật XLVPHC, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/3/2013.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã phát biểu khai mạc và trực tiếp thuyết trình một số chuyên đề tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tập huấn gồm các học viên công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước của 06 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, bao gồm đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh và cán bộ Phòng Nội chính của UBND; đại điện Lãnh đạo Sở Tư pháp, cán bộ Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật hoặc cán bộ thuộc Sở làm công tác quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đại điện Lãnh đạo UBND và Trưởng Phòng Tư pháp quận/huyện/thị xã  của 06 tỉnh nói trên.

Mục đích tổ chức Hội nghị tập huấn là nhằm trang bị cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các địa phương những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.         

Hội nghị tập huấn cũng là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, thảo luận những thông tin liên quan, những tình huống khó khăn, phức tạp và những vấn đề đặc thù của các địa phương đã, đang và sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mới về quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, qua đó, cùng nhau giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn thời gian qua nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả hơn  nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thực tiễn.

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật