Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13 tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

10/09/2015
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13 tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội
Thực hiện Quyết định số 1066/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình triển khai thực hiện quy định của Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về việc “tiếp nhận để quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để TAND xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”, chiều ngày 09/9/, Bộ Tư pháp đã chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành (Đoàn kiểm tra) kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện quy định nêu trên tại Sở Lao động Thương binh và xã hội (Sở LĐ-TB&XH) thành phố Hà Nội. Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn kiểm tra gồm có đại diện Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đại diện Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH,  Sở Tư pháp cùng đại diện một số đơn vị thuộc Sở LĐ-TB&XH.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, trên cơ sở các văn bản của UBND thành phố, Sở đã nghiêm túc, tích cực chỉ đạo, triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13; tổ chức tập huấn, lồng ghép tại các buổi giao ban định kỳ để triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP; Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ... đến các Sở, ban, ngành, 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn; tổ chức đoàn kiểm tra tại 4 Trung tâm; chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác chữa bệnh, quản lý, giáo dục, dạy nghề, lao động sản xuất và việc thực hiện chế độ đối với học viên... tại các Trung tâm. Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 07 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, trong đó, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số I, II, III và số V được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, theo dõi, chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe, tư vấn tâm lý cho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn kiểm tra đã có những nhận xét, đánh giá đồng thời yêu cầu Sở LĐ-TB&XH giải trình, làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến vấn đề xác định tình trạng nghiện tại các Trung tâm; hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Trung tâm; các biện pháp nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an toàn, bảo đảm quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định được tiếp nhận, quản lý tại các Trung tâm; quy chế hoạt động của các Trung tâm sau khi được tổ chức lại…

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Thanh Sơn đánh giá cao việc chuẩn bị về hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra cũng như sự có mặt, tham gia đầy đủ của các thành viên dự họp theo yêu cầu. Ghi nhận những kết quả Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội đã đạt được, Đoàn kiểm tra đánh giá, các quy định của Nghị quyết số 77/2014/QH13 đã được Sở LĐ-BT&XH chủ động triển khai đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả của công tác này, trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở LĐ-TB&XH cần tiếp tục triển khai hoạt động này sát sao và sâu rộng hơn. Đoàn Kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội và sẽ tổng hợp để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thay mặt Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội, đồng chí Khuất Văn Thành - Giám đốc Sở đã cảm ơn Đoàn kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh, Sở sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra để tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới./

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật