Kiểm tra triển khai nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại Sở Tư pháp Hà Nội

10/09/2015
Kiểm tra triển khai nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại Sở Tư pháp Hà Nội
Tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm tra theo kế hoạch công tác năm 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, sáng ngày 09/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý lý xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và theo dõi thi hành pháp luật (THPL), Bộ Tư pháp dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý công tác THPL về XLVPHC tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Phan Hồng Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, đồng chí Tống Thị Thanh Nam – Phó Giám đốc cùng với đại diện Lãnh đạo một số đơn vị có liên quan thuộc Sở.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp Hà Nội, để việc thi hành Luật XLVPHC đồng bộ, thống nhất trên địa bàn thành phố, ngay từ đầu năm 2013, Sở Tư pháp đã trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật XLVPHC, tham mưu và tổ chức các Hội nghị quán triệt đồng bộ đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt toàn thành phố, đội ngũ báo cáo viên pháp luật và các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Với vai trò là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố trong công tác quản lý XLVPHC, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn đôn đốc, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện trên địa thành phố; tham gia ý kiến đối với các hồ sơ XLVPHC có tính chất phức tạp do các ngành trình UBND thành phố; công tác kiểm tra, thanh tra, phối hợp kiểm tra liên ngành việc THPL về XLVPHC cũng đã được Sở tư pháp thành phố Hà Nội chú trọng triển khai. Đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đối với 3 Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố và 2 quận, huyện: Đống Đa, Hoài Đức. Hiện Sở Tư pháp đang chuẩn bị thành lập phòng QLXLVPHC&TDTHPL, dự kiến Phòng này sẽ có từ 5 đến 7 biên chế. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ về THPL XLVPHC cho các cán bộ làm công tác quản lý XLVPHC và các cán bộ đảm nhiệm nhiệm vụ xử phạt, XLVPHC cũng đã được quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý XLVPHC theo báo cáo của Sở Tư pháp Hà Nội vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn và chưa thật sự hiệu quả.

Trên cơ sở ý kiến giải trình, báo cáo của Sở Tư pháp Hà Nội, ý kiến trao đổi giữa thành viên Đoàn kiểm tra với các thành viên đại diện các đơn vị thuộc Sở và ý kiến giải đáp của Đoàn kiểm tra, đồng chí Đặng Thanh Sơn thay mặt Đoàn kiểm tra đã kết luận sơ bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác THPL về XLVPHC của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội năm 2015. Đoàn kiểm tra đã nhận định, đánh giá về những ưu điểm, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và những giải pháp mà Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã thực hiện, đồng thời có những kiến nghị về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác THPL về XLVPHC của Sở Tư pháp Hà Nội.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thay mặt Lãnh đạo Sở Tư pháp, đồng chí Phan Hồng Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cảm ơn Đoàn kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh, Sở sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra để tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác THPL về XLVPHC, góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của Sở cũng như nâng cao vị thế của ngành Tư pháp trong thời gian tới.

Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL