Công đoàn Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền và sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

01/01/2015
Thực hiện Công văn số 84/CV-CĐ ngày 28/9/2014 của Công đoàn Bộ Tư pháp, sáng ngày 31/12/2014 Công đoàn Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền và sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có Ths. Nguyễn Hùng Vừa - Bí thư Chi bộ, Quyền Hiệu trưởng nhà trường; thầy Trần Danh Phú - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; thầy Tô Văn Huyên - Chủ tịch công đoàn; toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC) nhà trường

Tại Hội nghị, CCVC trong Trường đã được quán triệt những giá trị tư tưởng, nhân văn to lớn trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam, bản Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng.

Để việc thực hiện Di chúc của Bác trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trường, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đề nghị CCVC tiếp tục nghiên cứu và thực hiện Di chúc của Bác, đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị này Nhà trường đã trao Quyết định nghị hưu cho đồng chí Vũ Tiến Dũng - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán. Đồng chí Vũ Tiến Dũng có 30 năm tuổi Đảng và 41 năm công tác, trong quá trình công tác đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sống giải dị, gần gũi với quần chúng, đồng nghiệp.

Thay mặt Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, Ths. Nguyễn Hùng Vừa cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của đồng chí Vũ Tiến Dũng trong thời gian công tác và mong rằng đồng chí tiếp tục có sự quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ các đồng nghiệp trẻ về các kinh nghiệm quý báu của mình. Bày tỏ trước tình cảm và sự trân trọng của Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường, đồng chí Vũ Tiến Dũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo nhà trường và toàn thể CCVC đã tạo điều kiện và phối hợp giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và sẵn sàng tham gia giúp đỡ các đồng nghiệp trong thời gian tới.