Đảng ủy Sở Tư pháp Cà Mau: Tổ chức Hội thi tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

25/12/2014
Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 10/10/2014 của Đảng ủy Sở Tư pháp về Hội thi tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014. Trong 2 ngày 22 và 23/12/2014, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức Hội thi, có 13 thí sinh đến từ 5 chi bộ trực thuộc tham gia. Đồng chí Nguyễn Thanh Reo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Giám khảo Hội thi; đồng chí Đào Quốc Kỳ, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo  Đảng ủy Dân chính Đảng và gần 60 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp đã đến dự.
 

Hội thi tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động hơn 2 tháng qua, được tiến hành qua 02 vòng. Vòng 1 thi viết và vòng 2 thi thuyết trình. Vòng 1, Ban tổ chức nhận được 39 bài thi viết, qua đó có 15 bài xuất sắc được chọn để tham gia phần thi thuyết trình. Vòng 2: Phần thi thuyết trình có 13 thí sinh tham gia (có 2 thí sinh vắng do đi học nghiệp vụ) được Ban Tổ chức quy định thí sinh trình bày diễn cảm, thuyết phục theo nội dung bài viết đã được chọn ở vòng 1; khuyến khích thí sinh minh họa bằng các hình thức như: ca, múa, hình ảnh, tư liệu phù hợp với nội dung bài thuyết trình.

 Kết quả: Ban Giám khảo và Ban Tổ chức đã quyết định trao 01 giải nhất kèm phần thưởng 2 triệu đồng cho thí sinh Ngô Kim Phượng; 01 giải nhì kèm phần thưởng 1,5 triệu đồng cho thí sinh Nguyễn Thúy Kiều (đều thuộc Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước); 02 giải ba kèm phần thưởng 01 triệu đồng/giải cho thí sinh Châu Chí Tân (Chi bộ Phổ biến, giáo dục pháp luật) và Lê Văn Đây (Chi bộ Hành chính tư pháp) và 09 giải khuyến khích, kèm theo mỗi giải 500.000 đồng cho các thí sinh thuộc các Chi bộ Văn phòng Sở, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trợ giúp pháp lý; Phổ biến giáo dục pháp luật và Phòng Kiểm tra VBQPPL.

 Qua Hội thi lần này, theo đánh giá của Ban Tổ chức đã đạt được mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch của Đảng ủy Sở Tư pháp Cà Mau đề ra, tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống và đạo đức cách mạng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông qua nội dung Di chúc của Bác với việc thực hiện tốt chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; đồng thời đa dạng hình thức giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tự hào dân tộc; thu hút đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tham gia./-

        Thùy Trang