Tổ chức buổi giới thiệu sách tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/12/2014
Tổ chức buổi giới thiệu sách tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng nay (17/12), Văn phòng Bộ Tư pháp tổ chức buổi giới thiệu sách tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Xuân Tùng chủ trì buổi giới thiệu sách. Nhà văn, nhà giáo Lê Xuân Đức là người giới thiệu sách.

Thực hiện Văn bản số 167-CV/ĐU ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn phòng Bộ phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

   

Nhà giáo, nhà văn Lê Xuân Đức đã có bài giới thiệu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những phẩm chất đạo đức của người cán bộ tư pháp theo lời dạy của Bác. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Suốt đời Người sống trong sạch, vì dân, vì nước, vì con người, không gợn chút riêng tư. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ, đảng viên phấn đấu và tự mình gương mẫu thực hiện. Người là tấm gương cụ thể, gần gũi mà mọi người đều có thể noi theo. Nhà văn, nhà giáo Lê Xuân Đức mong rằng công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

   

Tại buổi giới thiệu sách, Văn phòng Bộ cũng đã gửi tặng công chức, viên chức dự buổi giới thiệu cuốn “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và một số tài liệu khác.


Anh CNTT, Bài viet Ngoc Thư viện Bộ