Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

08/10/2014
Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện Hướng dẫn số 129-HD/BTGTW ngày 16/8/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 15-HD/BTG ngày 28/8/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sáng ngày 07/10/2014, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Đồng Hới tổ chức Hội nghị tuyên truyền, sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị được tổ chức với sự tham gia đông đủ của toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động trong toàn Trường.

Khai mạc Hội nghị, thay mặt Ban CH Chi bộ, đồng chí Võ Khắc Hoan - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã phổ biến, quán triệt kế hoạch của Chi bộ về việc triển khai tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng đã quán triệt rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức sinh hoạt chính trị đặc biệt này, đó là nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng tới. Thông qua buổi sinh hoạt chính trị góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động trong toàn Trường tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Lê Khanh đã báo cáo chuyên đề "Nghiên cứu, trao đổi, quán triệt những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Nội dung chuyên đề bao gồm: Hoàn cảnh ra đời tác phẩm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nôi dung cơ bản của tác phẩm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị của tác phẩm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhấn mạnh 4 nội dung: Lời căn dặn của Người về Đảng; về bồi dưỡng thế hệ cách mạng đời sau; về nhân dân lao động và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi.

Thông qua buổi sinh hoạt chính trị này, tất cả các đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động trong Trường đã nắm vững được những nội dung cơ bản, cốt lõi của Di chúc Hồ Chí Minh cũng như đã nhận thức sâu sắc thêm những giá trị tư tưởng to lớn của Bác. Những nội dung cơ bản của Bản Di chúc không chỉ có giá trị là tinh hoa văn hoá của dân tộc Việt Nam mà còn là tinh hoa văn hóa của nhân loại trên Thế giới. 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn sức mạnh, nguồn động viên tinh thần to lớn đối với mỗi đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động trong Trường tự giác tham gia tự phê bình và phê bình, nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của mình trước Đảng, trước nhân dân. Thời gian tới, mỗi đảng viên của Chi bộ tiếp tục liên hệ, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Di chúc của Bác và báo cáo trước Chị bộ trong phiên sinh hoạt tháng 10/2014 với 4 nội dung nêu trên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về“Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Buổi sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh được toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động trong toàn Trường hưởng ứng và tham gia trao đổi, thảo luận sôi nổi các vấn đề, kể các câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, xem những đoạn phim tư liệu về Bác, hát các bài hát ca ngợi về Đảng và Bác Hồ phù hợp với chủ đề sinh hoạt./.

                                                                                                                                                             Nguyễn Hoàng Lê Khanh